nieuws

Nederlanders eten gezonder en drinken minder alcohol

Horeca 573

Consumenten in Nederland zijn de laatste jaren gezonder gaan eten. Vooral de hoeveelheid fruit die we eten groeit, en de hoeveelheid vlees daalt. Daarnaast daalt de hoeveelheid suikerhoudende (fris)dranken en drinken mensen zo’n 20 procent minder alcoholische dranken ten opzichte van een paar jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM

Nederlanders eten gezonder en drinken minder alcohol

Nederlanders aten in de periode 2012-2016 bijna 120 gram fruit per dag, 8 procent meer dan in de periode 2007-2010. Ter vergelijking: dat komt bijvoorbeeld neer op 1 mandarijn per week of 2 appels per maand. Ook lijkt het erop dat we iets meer groenten zijn gaan eten. Voor de preventie van chronische ziekten zoals hart- en vaatzieken, diabetes en bepaalde vormen van kanker, is een verdere stijging van de consumptie van plantaardige voedingsmiddelen gewenst. Slechts een minderheid van de Nederlandse volwassenen voldoet hiervoor aan de aanbevelingen.

Minder vlees

De consumptie van vlees en zuivel is de afgelopen jaren gedaald. Per dag eten we ongeveer 100 gram vlees en consumeren we ongeveer 350 gram zuivelproducten. Dat is respectievelijk 8 en 12 procent minder dan in de periode 2007-2010. De daling in de consumptie van rood en bewerkt vlees kan gunstig zijn voor de volksgezondheid in verband met een lager risico op een aantal chronische ziekten. Verder helpt dit om de milieudruk van ons voedsel te verlagen. De consumptie van zuivel voldoet nog aan de Richtlijnen goede voeding, maar moet met het oog op de botgezondheid niet verder dalen.

Minder suikerhoudende dranken

Meer over gezondheid

Meer over gezondheid

Kinderen dronken in de periode 2012-2016 gemiddeld 620 ml suikerhoudende dranken per dag, bij volwassenen was dit 325 ml. De consumptie van suikerhoudende dranken daalde binnen deze periode bij kinderen én volwassenen. In 2015-2016 dronken kinderen ruim een halve liter suikerhoudende dranken per week minder dan in 2012-2014. Bij volwassenen daalde dit met 350 ml per week. De consumptie van suikerhoudende dranken verhoogt het risico op overgewicht en diabetes.

20 procent minder alcoholische dranken

De consumptie van alcoholhoudende drank onder 9-69 jarigen met bijna 20 procent is afgenomen ten opzichte van vorige meting in 2007-2010. Dit sluit aan bij andere cijfers. Zo is er een daling te zien voor wat betreft overmatig drinken van 24 procent in de afgelopen 15 jaar. Ook daalt alcohol tijdens verkeersdeelname van 4 procent in 2002 naar 1,4 procent in 2017. En komt het steeds minder vaak voor dat vrouwen tijdens de zwangerschap alcohol drinken, namelijk 8,9 procent in 2015 tegenover 22,4 procent in 2007.

Nederlanders drinken gemiddeld 0,9 glazen alcohol per dag, waarbij mannen beduidend meer drinken (1,3 glazen) dan vrouwen (0,5 glazen). Aannames dat in sommige delen van Nederland meer wordt gedronken dan in andere, wordt niet door de cijfers van het RIVM ondersteund: overal wordt ongeveer evenveel gedronken. Ook is er geen aantoonbaar verschil tussen steden en gebieden daarbuiten.

Voedselconsumptiepeiling

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  bracht het voedingspatroon onder ruim 4000 kinderen en volwassenen in kaart. Deze voedselconsumptiepeiling bevat gedetailleerde gegevens over wat, waar en wanneer Nederlanders eten en drinken. Met deze gegevens kunnen beleidsmakers en professionals aan de slag voor gezonde voeding en duurzaam en veilig voedsel, productinnovatie, voorlichting en voedingsonderzoek.

Thuis vs buitenshuis

Bijna 80 procent van al het eten en drinken wordt in Nederland thuis gegeten. De voedingsmiddelengroepen waarvan (ruim) een kwart buitenshuis wordt geconsumeerd zijn: koek en gebak, fruit, bouillon en niet-alcoholische dranken. Vis en alcoholische dranken worden relatief vaker in een restaurant geconsumeerd.

Wat eet en drinkt Nederland?

  • Nederlanders consumeren gemiddeld per dag 3,1 kg aan eten en drinken. Tweederde van de consumptie bestaat uit dranken.
  • Jongens en mannen eten meer dan meisjes en vrouwen. De samenstelling van het voedingsmiddelenpakket verschilt nauwelijks per leeftijd. Wel consumeren kinderen relatief meer zuivel dan volwassenen en drinken ze minder.
  • Bijna 80% van al het eten en drinken wordt door Nederlanders thuis geconsumeerd. Voedingsmiddelen die vaker buitenshuis worden gegeten of gedronken zijn koek en gebak, fruit en niet-alcoholische dranken.
  • De laatste jaren zijn Nederlanders meer fruit gaan eten. De consumptie van alcoholische dranken, aardappelen, vetten, zuivel, zoetwaren en vlees nam af.

Bron: RIVM

Reageer op dit artikel