nieuws

Koningin bezoekt Grand Hotel Philadelphia

Hotel

Koningin Beatrix heeft op 11 november een werkbezoek gebracht aan Grand Hotel Philadelphia in Rotterdam. Hier zijn 38 jongeren met een beperking onder begeleiding van twaalf professionals werkzaam. De koningin werd vergezeld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. J.P.H. Donner.

Koningin bezoekt Grand Hotel Philadelphia

De Koningin kreeg een rondleiding door het hotel en voerde gesprekken met de jongeren, ouders, opleiders en vertegenwoordigers van diverse organisaties die bij het project Grand Hotel betrokken zijn. Jongeren met een licht verstandelijke beperking volgen hier een individueel leerwerktraject, verzorgd door deskundigen vanuit horeca (Sodexo) en zorg (Philadelphia) met als doel een reguliere werkplek.

Portfolio

De leerlingen werken in de keuken, bakkerij, wasserij, huishouding, bediening en bij de receptie van het Grand Hotel. Daarnaast volgen zij in het hotel lessen Nederlands, Engels, rekenen, sociale en praktische vaardigheden. De verworvenheden worden vastgelegd in een eigen portfolio. Hiermee kunnen ze zich presenteren wanneer ze op zoek gaan naar een nieuwe werkplek.

Kijken naar het kunnen

Tijdens de gesprekken kwamen de veranderingen in de Wajong-regeling aan de orde. Het huidige systeem gaat uit van wat mensen niet kunnen. Het kabinet wil het omdraaien: wat een jongere wel kan, dient voorop te staan zodat zij meer kansen krijgen actief aan de samenleving deel te nemen. Het project Grand Hotel is een goed praktijk voorbeeld.