nieuws

Vertrouwensbreuk G7 en KHN een feit

Restaurant

De overkoepelende restaurantvereniging G7 gaat op zoek naar een andere werkgeversorganisatie dan Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Aanleiding van de breuk is de manier waarop KHN de cao-onderhandelingen heeft aangepakt, laat G7-voorzitter Patrick van Zuiden weten.

Vertrouwensbreuk G7 en KHN een feit

Eerder gaf Gerrit Greveling, voorzitter van de Alliance Gastronomique, al aan dat hij overwoog met de leden van zijn samenwerkingsverband uit KHN te stappen als de looneis in de nieuwe cao niet van tafel zou gaan. Nu steunen ook de andere zes gastronomische clubs in de G7 dat voorstel.

Het collectief opzeggen van de lidmaatschappen van alle 230 leden die de G7 vertegenwoordigt is nog geen feit. Eerst stuurt de club een open brief aan het landelijk bestuur van KHN, waarin het ongenoegen over de cao-onderhandelingen wordt uitgesproken.

‘Het is niet eens de uitkomst van die onderhandelingen waar we ontevreden over zijn’, zegt Van Zuiden. ‘Het is de manier waarop ze gevoerd zijn. Wij zijn in de totstandkoming van het huidige akkoord nooit meer gehoord. Ook niet nadat we ons eerder al hebben uitgesproken.’

Gerrit Greveling

De G7-voorzitter doelt hiermee op de uitlatingen van Greveling tegen Misset Horeca in februari, naar aanleiding waarvan de onderhandelaar van KHN contact met hem opnam. Greveling verwees die onderhandelaar door naar Van Zuiden, maar er is vanuit KHN tot op heden geen contact opgenomen met de G7.

Negeren stem

Daarover zijn de zeven leden nog het meest verbolgen. ‘We vinden dit echt not done. Men heeft dus ondanks eerdere waarschuwingen willens en wetens de mening van de G7 naast zich neergelegd, of in ieder geval niet willen horen. Het kan toch niet zo zijn dat een bestuur van een werkgeversorganisatie de stem van deze groep totaal negeert.’

Van Zuiden vraagt zich af of deze vertrouwensbreuk nog is te herstellen. ‘We willen nog niet meteen de barricaden op, maar ik heb alle voorzitters in G7 gevraagd hun lidmaatschap bij KHN te heroverwegen’, aldus Van Zuiden, die nu zoekt naar een andere belangenvereniging waarbij de leden zich collectief kunnen aansluiten.

Eigen cao

‘Op de lange termijn zie ik zelfs wel kansen voor een eigen cao voor de G7’, meent de voorzitter. ‘Maar daar moet nog heel veel werk voor worden verzet.’ Hij geeft ook aan dat de daarvoor benodigde expertise niet in huis is.

In de G7 zijn de zeven grootste restaurantsamenwerkingsverbanden van ons land verenigd: Alliance Gastronomique Neérlandais, Jeunes Restaurateurs d’Europe, Les Patrons Cuisiniers, Relais Restaurants, Chateaux et Résidences Gastronomiques, Fine Eastern Restaurants en Selected Indonesian Restaurants.

Reageer op dit artikel