Horeca wil tenminste tien jaar ontheffing rookverbod

Horeca wil tenminste tien jaar ontheffing rookverbod

De horeca wil tenminste de komende tien jaar gevrijwaard blijven van een rookverbod. In die periode wil de brancheorganisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN) volgens een zelfreguleringsysteem naar Brits model de rookoverlast in cafés, restaurants, cafetaria's en hotels beperken.

Verder wil KHN van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) de garantie dat horecabedrijven die met ventilatie- en luchtzuiveringsapparatuur de rookoverlast afdoende hebben teruggedrongen, aan de verplichtingen van de Tabakswet hebben voldaan. Dat staat in het dinsdag gepubliceerde stappenplan rookbeleid in de horeca 'Gewoon Gastvrij' van de brancheorganisatie.

Volgens KHN is het logisch dat de minister de sector vooralsnog uitzondert van de verplichting een rookvrije werkplek te creëren voor zijn werknemers. 'Want er bestaat geen draagvlak voor een rookvrije horeca bij werknemers en gasten.' De standaardverhouding 30 procent rokers versus 70 procent niet-rokers zou in de horeca niet opgaan. 'Sterker nog, in sommige sectoren van de horeca (cafés en bars) zijn rokers in de meerderheid.'

Minister Hoogervorst heeft eerder laten weten de horecasector tijdelijk uitstel te willen geven voor invoering van een antirookbeleid. Maar dan moet de sector serieus, met een reële tijdsplanning, toewerken naar een rookvrije horeca. Hoogervorst heeft bovendien gedreigd de uitzonderingspositie voor de sector in te trekken als de plannen naar zijn zin niet serieus genoeg zijn.

Directeur J. Claes van de horecaorganisatie zei dinsdag bij de presentatie van zijn stappenplan, niet onder de indruk te zijn van dit dreigement. 'Als de minister ons dwingt, kan hij niet verwachten dat we vrijwillig meewerken aan zijn beleid. Ik wens hem dan veel succes met de uitvoering.' Horecauitbaters kunnen, volgens Claes niet de politieagent worden van de overheid. 'Moeten wij klanten dan uit de zaak zetten als ze roken?' Volgens Claes zou dit niet erg klantvriendelijk zijn.

De voorman van KHN gaf aan de uitlatingen van Hoogervorst in de Tweede Kamer niet erg serieus te nemen. 'Hij zegt iets dat de volgende dag weer anders wordt geïnterpreteerd.' Claes voelt zich gesteund door een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer. Het gros van de partijen zijn van mening dat Hoogervorst te hard van stapel loopt bij het opzetten van een antirookbeleid.

In mei waarschuwde de brancheorganisatie KHN nog dat een volledig rookvrije horeca 50.000 banen zou kosten. Kostbare onderzoeken naar de werking van en investeringen in ventilatie- en luchtzuiveringssystemen, alsmede het creëren van rookvrije zones, zijn volgens de organisatie niet op te brengen als de horeca binnen vijf jaar helemaal rookvrij moet zijn.

In zijn plan wijst KHN op de doelstelling van de minister om het aantal rokers in vijf jaar tijd 5 procent te laten afnemen (van 29 procent in 2004 tot 24 procent in 2009). De brancheorganisatie heeft berekend dat wanneer het percentage rokers in Nederland 15 procent bedraagt, 30 procent van de gasten in de drankverstrekkende horeca rookt en een algeheel rookverbod niet tot onaanvaardbaar banenverlies zal lijden.

'Dit betekent dat als het ministerie er in slaagt het percentage rokers sneller terug te brengen tot die 15 procent, de horeca sneller helemaal rookvrij zal worden', stelt KHN. In de tussentijd is het volgens de brancheorganisatie beter om in te zetten op zelfregulering.

KHN stelt dat het systeem dat de horeca in Groot-Brittannië samen met het Britse ministerie van Volksgezondheid heeft ontwikkeld alle verwachtingen heeft overtroffen. Bij dit systeem krijgen consumenten duidelijk de keuze voorgeschoteld tussen horecagelegenheden met en zonder rookbeleid. Zo moet een café, restaurant, caferatia of hotel zijn beleid met een gevelschildje naast de ingang kenbaar maken.

Download hier het volledige Stappenplan Rookbeleid Horeca 'Gewoon Gastvrij'. (rechtermuisknop -> Opslaan als)

Lees vrijdag in Misset Horeca meer informatie over deze belangrijke ontwikkeling in de horeca. Nog geen abonnee? Neem dan hier een abonnement op het horecavakblad Misset Horeca.