Onderscheiding voor Roberto Payer

Onderscheiding voor Roberto Payer

Roberto Payer, general manager van het Hilton Amsterdam, heeft de Frans Banninck Cocq Penning gekregen. Payer ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Job Cohen in verband met zijn vele werkzaamheden voor Amsterdam. Dat gebeurde tijdens de viering van zijn 40-jarig jubileum bij Hilton.

De onderscheiding was een grote verrassing voor Roberto Payer. Hij verkeerde in de veronderstelling dat zijn jubileum, volgens zijn eigen uitdrukkelijke wens, zonder ruchtbaarheid in kleine kring met medewerkers en oud-medewerkers gevierd zou worden.

Mét burgemeester Cohen kwam een aantal Amsterdamse relaties van de jubilaris om hem te feliciteren. Ook de top van Hilton Hotels Corporation, onder wie Simon Vincent, area president Europe, Rudi Jägersbacher, vice president operations, Tea Colaianni, vice-president HR Europe kwamen voor deze gelegenheid naar Amsterdam.

Persoonlijke stempel

De in 1950 in Italië geboren Roberto Payer begon zijn loopbaan op 19-jarige leeftijd bij Hilton Amsterdam. Hij doorliep diverse functies in andere Hiltons en keerde in november 1991 terug in Hilton Amsterdam als general manager.

Behalve dat Roberto Payer zijn persoonlijke stempel heeft gedrukt op het succes van Hilton Amsterdam, is hij vaak de motor geweest achter uiteenlopende initiatieven die hebben bijgedragen aan een positief imago van de gastvrijheidsindustrie in de hoofdstad. Daarmee zette hij niet alleen het Hilton aan de Apollolaan op de kaart en genereerde hij ook bekendheid voor de stad Amsterdam.

Initiator

Payer vervult regelmatig functies in de culturele en sociale sectoren van de stad. Zo was hij bijvoorbeeld zeer actief voor de stichting die zich bezighield met het behoud van de Apollolaan en is hij oprichter van de vereniging Apollokwartier Hotels.

Hij was initiator van exposities zoals de Biënnale Sculptuur en ‘A room with a view’, die internationaal veel belangstelling trokken. Roberto Payer heeft zich ook ingezet voor de totstandkoming van verschillende evenementen, waaronder De Muze in Zuid, een jaarlijks cultureel-culinair weekend en het Chocoladefestival (nu ChoCa).

Bestuurslid

Ook op maatschappelijk gebied is Roberto Payer actief. Hij was medeoprichter van het project ‘ Handyman’ voor langdurige werklozen in samenwerking met DWI.

Hij is bestuurslid van de Stichting Sem Presser Archief, Lid van de raad van advies voor Vrienden van het Filmmuseum, lid Raad van Toezicht Felix Meritis Stichting, lid Raad van Advies en Ondersteuning van de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk Amsterdam en actief in tal van andere besturen.

De Frans Banninck Cocq Penning wordt toegekend aan diegenen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste tien jaren.