AB InBev verhoogt pilsprijzen in tweede instantie alsnog flink

AB InBev verhoogt pilsprijzen in tweede instantie alsnog flink

Nadat AB InBev eerder aankondigde de bierprijzen voor 2017 licht te zullen verhogen, komt de brouwer, koud een maand later, plots terug op haar besluit. Niet een lichte 1 procent, maar een ruime 3,5 procent verhoging krijgen ondernemers alsnog, zo staat in een tweede brief die 30 december 2016 verstuurd is. Door 'een onvolledige calculatie' en 'ambitieuze plannen om groei te realiseren' dient de brouwer 'de geplande aanpassing te corrigeren', aldus de brouwer.

De jaarlijkse prijsverhoging leek voor ondernemers met een AB InBev-contract 'gunstig' uit te pakken. De bierbrouwer kondigde in een brief op 6 december 2016 aan dat de prijzen licht zouden stijgen. Tussen de 0,7 en 1 procent. Nog geen maand later ontvingen ondernemers echter opnieuw een brief -met datum 30 december 2016- van AB InBev. Een correctie van de prijsverhoging.

'Ambitieuze plannen'

'Tot onze grote spijt hebben wij moeten concluderen dat een onvolledige calculatie ten grondslag lag aan de prijsaanpassing die we eerder aan u gecommuniceerd hebben', begint het schrijven. Volgens InBev moeten de prijswijzigingen die eerder gecommuniceerd zijn, gecorrigeerd worden vanwege 'ambitieuze plannen om samen met u, groei te realiseren op de Nederlandse markt.'

'Twee keer verhoging in één maand'

In plaats van 0,7 of 0,9 procent verhoging, worden de prijzen per 1 februari 2017 tussen de 3,1 en 3,9 procent alsnog verhoogd. 'Wauw! Inbev twee prijsverhogingen in 1 maand. #prijsverhoging#nogeenkeer' twitteren ondernemers onder meer.

Concreet betekent dit het volgende:

Hertog Jan: niet o,9 maar 3,5 procent duurder

Een liter Hertog Jan kostte een ondernemer in 2016 €3,08. Begin december 2016 werd aangekondigd dat dit in 2017 €3,11 zou kosten. Nu blijkt echter dat het €3,19 wordt. Geen 0,9 procent erbij, maar 3,5.

Een 50-literfust kostte in 2016 €149,40. Begin december werd dit voor 2017 verhoogd naar €150,55 (+0,7%), maar wordt nu €154,21, ofwel 3,2 procent duurder.

Jupiler: niet 1 maar 3,5 procent duurder

Een liter Jupiler kostte in 2016 €2,79. En in plaats van de eerder aangekondigde verhoging naar €2,82, wordt het per 1 februari 2017 €2,89. 3,5 procent erbij, in plaats van de eerder aangekondigde 1 procent.

Dommelsch: 3,9 procent erbij

Een liter Dommelsch was vorig jaar nog €2,79. Dat zou per 1 januari 2017 €2,84 worden, maar wordt per 1 februari gecorrigeerd naar €2,90. Een stijging van liefst 3,9 procent. Waarmee Dommelsch voor het eerst duurder is dan Jupiler.

Een 50-literfust Dommelsch kostte in 2016 nog €135,70 en zou per 1 januari 2017 €138,01 kosten, ofwel 1,7 procent duurder. Door de correctie per 1 februari 2017 komt een 50-literfust nu echter uit op €140,78, ofwel een verhoging van 3,7 procent.

Reactie AB InBev

Per mail reageert AB InBev op de vragen waarom de prijzen alsnog verhoogd zijn in tweede instantie. 'Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat er een onvolledige calculatie ten grondslag lag aan de prijsaanpassing die we eerder dit jaar, met ingang 1 januari, hebben gecommuniceerd. Om de plannen die we voor 2017 hebben te verwezenlijken en de nodige investeringen in innovatie te kunnen doen is het noodzakelijk de oorspronkelijk geplande prijsaanpassing door te voeren. De correctie voeren we zo snel mogelijk door, dus per 1 februari.’

Gevraagd naar de ambitieuze plannen voor 2017 waaraan gerefereerd wordt in de brief antwoordt de brouwer: Om samen met onze klanten te kunnen groeien in deze biermarkt moeten we inspelen op trends. Dat doen we door te investeren en te innoveren op verschillende gebieden. Zo zijn non- en laagalcholhoudende bieren zijn een belangrijk groeisegment en in 2016 hebben we ons productportfolio daarom al uitgebreid met verschillende varianten Hoegaarden Radler en meer recentelijk met Jupiler 0.0%. Ook in 2017 gaan we inzetten op innovatie in dit segment. Ook in het segment speciaalbier is er behoefte aan meer aanbod en innovatie. We spelen in op deze trend door te innoveren met ons merk Hertog Jan zoals we in 2016 o.a. gedaan hebben met de Ongekend reeks. In 2017 zetten we deze trend voort met o.a. de Vatgerijpt reeks. Daarnaast spelen we ook in op de craft bier trend met een breed aanbod van deze bieren in ons portfolio. In 2017 zullen we nog meer focussen op het ondersteunen van ons brede aanbod craft bieren door bijvoorbeeld in te zetten op de verkoop van Goose Island in Nederland. Tot slot zullen we ons blijven focussen op het vergroten van de bierbeleving en kennis over bier. Middels ons online kennisplatvorm biermaster en de biermaster masterclasses stellen we onze klanten in staat de bierkennis van hun personeel te vergroten en zo de kwaliteit, de service en de omzet in hun zaak te vergroten.  Daarnaast bieden we onze klanten de mogelijkheid gratis bierkaarten te laten maken waarmee ze extra focus kunnen leggen op het verkopen van  speciaalbieren. Viabovengenoemde initiatieven en andere innovaties zullen we in 2017 de horeca ondersteunen om in te spelen op de trends in de biermarkt en daardoor groei te realiseren.’