Airbnb-gasten in Nederland besteden €235 miljoen in restaurants en cafés

Gasten op Airbnb hebben in 2018 naar schatting €235 miljoen uitgegeven in restaurants en cafés in Nederland. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van Airbnb. De resultaten laten zien dat Airbnb-gasten in Nederland een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.