Corona-steun overheid Tegemoetkoming Vaste Lasten telt mee als omzet

Corona-steun overheid Tegemoetkoming Vaste Lasten telt mee als omzet

Sommige subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen tellen mee als omzet. Dit geldt niet voor de NOW-subsidie zelf, maar wel voor onder meer de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dat zegt een woordvoerder van Rijksoverheid.

Woordvoerder Magreet van Beem van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt hierover: 'Het NOW zelf telt niet mee als subsidie. Dan zou je in een vicieuze cirkel belanden inderdaad. Maar andere subsidies tellen wel mee als omzet, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten.' Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.

Door de tekst in de 'Kamerbrief Noodpakket 2.0' welke te downloaden is op de website van Rijksoverheid ontstond verwarring hierover.  Daaruit valt op te maken dat ook de NOW-regeling wordt meegeteld als omzet. 'Maar dit is niet het geval', aldus de woordvoerder.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Horecaondernemers krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.

Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden. Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op Rvo.nl.

Reactie KHN

De woordvoerder van KHN geeft als reactie: 'Ontvangen subsidies zoals de nieuwe vergoeding voor vaste lasten en andere zaken - dus niet de NOW-subsidie zelf - tellen mee als gerealiseerde omzet. Daardoor wordt de loonsomvergoeding minder. De regelingen zijn nog niet uitgewerkt, maar KHN let hier scherp op.'

Aanvullende regelingen om 1,5 meter-economie te compenseren?

De aangekondigde financiële regelingen gelden voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Het is nodig om bij het opstarten van bedrijfsactiviteiten waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Rijksoverheid zegt hierover: 'Voor bedrijven die weer open kunnen kan dit leiden tot een stijging van de inkomsten. Een terugkeer naar een normale situatie is voor de meeste bedrijven nog niet aan de orde. Het kabinet houdt de situatie scherp in de gaten en bekijkt continu of aanvullende regelingen nodig zijn. Specifiek voor de gevolgen van de 1,5 metersamenleving zijn op dit moment nog geen aanvullende regelingen getroffen.'