Horecapersoneel bouwt minder pensioen op vanaf 2021

Horecapersoneel bouwt minder pensioen op vanaf 2021

Werknemers in de horeca en contractcatering bouwen sinds 1 januari 2021 minder pensioen op. De opbouw wordt 1,51 procent per jaar, waar dit de afgelopen jaren 1,701 procent bedroeg.

Voor het pensioen dat al is opgebouwd tot en met 31 december 2020 en voor de huidige pensioenuitkeringen verandert er niets.
Pensioen is duur geworden door de lage rente. Om deze reden moet voor eenzelfde pensioenuitkering in de toekomst meer premie worden betaald. Of de jaarlijkse opbouw moet worden verlaagd.
Omdat de horeca- en cateringsector het zeer zwaar heeft door de coronacrisis is niet voor de eerste optie, verhogen van de premie, gekozen. ‘Op dit moment kunnen wij van werkgevers en werknemers niet vragen om extra premie te betalen. Daarom is gekozen om de jaarlijkse opbouw te verlagen.’

Werkgevers hebben er dus geen voordeel bij dat de opbouw  lager is geworden. Het totale premiepercentage blijft 16,8% en de verdeling werkgever-werknemer  (50/50) blijft gelijk, ieder 8,4 procent. De financiële last voor zowel de werkgever als de werknemer daalt dus niet.
Sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties) maken afspraken over arbeidsvoorwaarden. Ook over het pensioen. In die afspraken was al opgenomen wat er zou moeten gebeuren als pensioen te duur zou worden voor de afgesproken premie en afgesproken opbouw. De premie blijft ongewijzigd (16,8%) en de opbouw wordt verlaagd van 1,701 procent naar 1,51 procent per jaar. Deze afspraak geldt tot sociale partners een nieuwe pensioenovereenkomst overeenkomen op basis van het nieuwe pensioenstelsel. Sociale partners hebben de ambitie dit per 2023 te realiseren.

Voor gepensioneerden verandert niets

Wat al was opgebouwd aan pensioen blijft onveranderd. Ook voor gepensioneerden verandert er niets. Medewerkers die nu werkzaam zijn in de horeca of de contractcatering bouwen minder pensioen op voor de pensioenpremie die vanaf januari 2021 voor jou wordt betaald. Hoe ouder je bent, hoe kleiner dat verschil zal zijn omdat het aantal jaren dat je minder pensioen opbouwt dan kleiner is dan voor een jonger iemand.

Voorbeeldberekening horecapersoneel pensioen

20202021
Pensioengevend salaris€ 25.000€ 25.000
Franchise€ 11.312€ 11.312 (bedrag 2020)
Pensioengrondslag€ 13.688€ 13.688
Opbouwpercentage1,701%1,51%
Jaarlijkse pensioenopbouw€ 13.688 x 1,701% =
€ 233
€ 13.688 x 1,51% =
€ 207

In dit voorbeeld leidt het verlaagde opbouwpercentage tot een lagere pensioenopbouw van ongeveer € 27 bruto per jaar. Als je ook de gewijzigde franchise (€ 11.614 voor 2021) meenemen, is de vermindering ongeveer € 32 bruto per jaar.