Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: de wijzigingen voor horecaondernemers

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: de wijzigingen voor horecaondernemers

Er komt een nieuwe Alcoholwet vanaf juli 2021. Deze wet vervangt de huidige Drank- en Horecawet en vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet. Wat betekent dit voor horecaondernemers?

Om alcohol te mogen schenken heeft een horecabedrijf in Nederland een Drank- en Horecawetvergunning nodig, ook wel tapvergunning genoemd. Dat wil zeggen, als je alcohol verkoopt die mensen direct bij je opdrinken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen, studentenverenigingen en buurthuizen.

De wijzigingen van de wet hebben onder meer betrekking op de inrichtingseisen, verkoop op afstand (online verkoop), prijsacties, ‘wederverstrekking’ van alcoholhoudende drank en stagemogelijkheden.

Belangrijkste wijzigingen

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit volstaan en gaan gelden voor horecalokaliteiten. Voor horecalokaliteiten blijft alleen de minimale vloeroppervlakte-eis (35 m2) bestaan. Gemeenten krijgen wel de mogelijkheid om in een verordening aanvullende eisen te stellen aan deze minimumvloeroppervlakte.

Het vervallen van de huidige inrichtingseisen betekent onder andere dat er minder strenge regels gelden voor het inrichten van toiletten. De verschillende (plafond)hoogte eisen van de Drank- en Horecawet vervallen. Het betekent ook dat de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit gaat gelden voor horecalokaliteiten.

Het begrip ‘leidinggevenden’ wordt aangepast

Hoofdregel wordt dat dag-leidinggevenden, die geen eigenaar of exploitant zijn, niet langer bijgeschreven hoeven te worden op het aanhangsel van de drankvergunning. Voor hen zal geen toets op ‘levensgedrag’ en ‘strafrechtelijk verleden’ plaatsvinden. Zij moeten wel minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne. Voor de ondernemer scheelt dit in kosten en administratieve lasten.

Na onderzoek door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport kunnen categorieën horeca- en slijtersbedrijven worden aangewezen waarvan de leidinggevenden en/of eventueel andere categorieën medewerkers wel moeten worden bijgeschreven. Het resultaat wordt verwacht in de zomer van 2021.

Online verkoop wordt strenger op leeftijdscontrole

Verkopers van alcohol via internet worden wettelijk verantwoordelijk om het naleven van de leeftijdsgrens in het hele proces van aankoop tot bezorging goed te bewaken. Bij online bestellingen van alcoholhoudende drank moet daarom een zogenaamd leeftijdsverificatiesysteem worden ingezet, waarvoor de online aanbieder verantwoordelijk is. De vereisten van zo’n leeftijdsverificatiesysteem worden op dit moment nog uitgewerkt. Voor de bezorger moet helder zijn bij welke bestellingen controle van de leeftijd moet plaatsvinden, zodat dit bij de deur kan worden uitgevoerd met een ID-check.
Dat wil zeggen dat de online verkoper verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de leeftijdscontrole, zowel bij aankoop als bij aflevering. Ook als in het geval van maaltijdbezorging externe partijen zoals Thuisbezorgd worden ingeschakeld, blijft de online verkoper hiervoor verantwoordelijk.

Sociale hygiëne

Er komt een Landelijke commissie sociale hygiëne, die nagaat of er wordt voldaan aan de inschrijving in het Register sociale hygiëne. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om te regelen dat ook op vervoersmiddelen waar bedrijfsmatig alcohol wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld partyboten of feestkarren, iemand aanwezig is die een diploma Sociale Hygiëne bezit.

Prijsacties

De Alcoholwet geeft gemeenten de mogelijkheid om een verbod te stellen op prijsacties die 24 uur of korter duren. Het gaat dan om het verstrekken van alcoholhoudende dranken tegen een prijs die lager is dan 60% van de gewoonlijke prijs in de horecalokaliteit of op het terras.

Alcohol overlast gebied

Ook kunnen gemeenten in een verordening de mogelijkheid opnemen om een alcohol-overlast gebied aan te wijzen en daarbij verboden en beperkingen opleggen. Dergelijke aanwijzing kan als weigering voor de drankvergunning gelden. Tegen de aanwijzing van een alcohol overlast gebied en de weigering van de drankvergunning kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

‘Wederverstrekking’ alcohol wordt strafbaar

Wederverstrekking van alcohol in publiektoegankelijke plaatsen, een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige, wordt strafbaar. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 jaar, niet de barmedewerker, die alcohol doorgeeft aan een minderjarige. Op dit moment kunnen alleen horecaondernemers en de jongere zelf worden aangesproken of beboet als een jongere in de horeca wordt aangetroffen met alcohol.

Stagemogelijkheden

Vmbo-leerlingen van 14- en 15 jaar oud mogen in het kader van hun opleiding alcohol verstrekken in een horecabedrijf. Op basis van de huidige wet mogen leerlingen pas vanaf 16 jaar alcohol schenken, maar dat blijkt in de praktijk niet werkbaar.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Blenheim Advocaten.

Bekijk deze collectie

Horecabedrijf starten

Een eigen horecabedrijf starten is een droom voor veel mensen. Maar om die droom te realiseren moet je goed nadenken over de te voeren bedrijfsvoering, wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt, verzekeringen en nog veel meer. Deze collectie helpt je daarmee op weg.