Aanvragen subsidie voor opleiden horecamedewerkers nog mogelijk

Aanvragen subsidie voor opleiden horecamedewerkers nog mogelijk

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt miljoenen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Tot en met 31 maart kunnen mkb'ers een aanvraag doen voor de SLIM-regeling.

Zeker na de veranderingen die de afgelopen tijd op de arbeidsmarkt hebben plaatsgevonden, is het blijven ontwikkelen en leren essentieel. De regeling, die loopt vanaf 2020,  helpt ondernemers leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken binnen hun bedrijf. Bedrijven zijn hierdoor aantrekkelijker voor nieuw personeel, maar ook beter weerbaar voor de toekomst.

SLIM-regeling

Mkb-ondernemers kunnen via deze regeling € 25.000,- subsidie aanvragen voor acties gericht op het opleiden en ontwikkelen van hun werknemers. Denk hierbij aan het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor subsidie.

Het aanvragen kan via het subsidieportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.