Nieuwe aanvraagperiode tegemoetkoming NOW gestart

Horecaondernemers kunnen voor de periode van april, mei en juni 2021 weer een tegemoetkoming NOW aanvragen. Dit kan tot en met 30 juni 2021.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden.

Voorwaarden voor de vijfde aanvraagperiode:

 • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Heb je tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als je een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heb je een inspanningsplicht om je werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heb je ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
 • Je mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als je een aanvraag hebt gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

 • Het loonheffingennummer waarvoor je een aanvraag doet.
 • De 3 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan je terug te betalen.
 • Een printer
 • Een scanner (of een telefoon met scanfunctie)

Via de website van het UWV kun je de vijfde aanvraagperiode NOW aanvragen.

Na de aanvraag

Nadat je de aanvraag hebt gedaan, zie je op het scherm de melding ‘Aanvraag ontvangen’. Binnen 30 minuten ontvang je een e-mail met de bevestiging van je aanvraag. Na ontvangst van het formulier beoordeelt het UWV of je recht hebt op een tegemoetkoming NOW.