Barvrouw terecht op staande voet ontslagen na uitschelden gast

Barvrouw terecht op staande voet ontslagen na uitschelden gast

Een Rotterdamse barvrouw is terecht op staande voet ontslagen nadat ze - in haar vrije tijd - in het café een gast uitschold voor 'kankerhoer'.

Het voorval vond al in december 2019 plaats; de ontslagen vrouw heeft haar ontslag echter aangevochten omdat hiermee ook haar recht op een WW-uitkering vervalt. De Rechtbank in Rotterdam deed 14 juli uitspraak.

Volgens de rechter is de vrouw terecht ontslagen en heeft ze alleen recht op bijstand.

De vrouw was in december 2019 op een vrije dag in het café waar ze werkte. Ze was aangeschoten en schold een gast uit. Volgens de vrouw was ze niet dronken en vroeg de gast erom. Ze wilde bestrijden dat haar werkgever vanwege dit incident schade heeft geleden De rechter ging op geen enkel van deze punten mee met de voormalige barvrouw, zo is te lezen in de uitspraak. Haar werkgever mocht terecht verwachten dat zij zich ook op een niet-werkdag in het café van haar werkgever aan zijn regels en algemene fatsoensnormen hield.

Bovendien bleek uit haar personeelsdossier dat zij vaker onder werktijd alcohol dronk terwijl haar werkgever dit had verboden. Van een onberispelijke staat van dienst, zoals de vrouw zelf beweerde, is volgens de rechter dan ook geen sprake.