Hotels kunnen boom planten voor elke gast die schoonmaak overslaat

Hotels kunnen boom planten voor elke gast die schoonmaak overslaat

Middels het nieuwe initiatief Hotels for Trees kunnen gasten een boom laten planten voor elke dag waarop ze bij een meerdaags verblijf de tussentijdse kamerschoonmaak overslaan. Oprichter van Hotels for Trees is Floris Licht, general manager van Novotel Schiphol.

Hotels for Trees is dit jaar opgericht en ondersteunt verschillende bebossingsprojecten in binnen- en buitenland. Deze projecten worden uitgekozen in overleg en samenspraak met bebossingspartner Trees for All. ‘Ons doel is de komende jaren Europabreed te groeien en samen met onze partners vanaf 2025 tenminste 1 miljoen bomen per jaar te planten’, aldus Linde Borger, country manager van Hotels for Trees.

Kwart kiest voor boom

Een kwart van de gasten die een meerdaags verblijf boekt in een partnerhotel van Hotels for Trees kiest ervoor om de kamerschoonmaak over te slaan voor het planten van een boom.

Momenteel doen 24 hotels mee, waarvan één buiten Nederland. Tot nu toe zijn ruim 2000 bomen geplant.  Bijna de helft daarvan komt voor rekening van twee hotels: Novotel Schiphol van Hotels for Trees-oprichter Floris Licht scoort logischerwijs goed met 498 geplante bomen. Vlak daarachter zit het Amsterdamse Hotel Arena met 475.

Het doel van Hotels for Trees is om vanaf 2025 tenminste 1 miljoen bomen per jaar te planten. Op de site van Hotelsfortrees wordt alles realtime bijgehouden.

Duurzaam Novotel

Novotel Schiphol, het hotel waar oprichter Floris Licht leiding aan geeft, ontplooit ook al allerlei duurzame initiatieven. Zo heeft het hotel eigen bijenvolken, kunnen gasten beschikken over houten fietsen en is in en rond het hotel veel groen en kunnen gasten bijvoorbeeld vergaderen in een kas. In 2018 wonnen Licht en zijn team de Dutch Hotel Award.

Daarnaast was het hotel een van de eersten die samenwerkte met Zero Foodwaste, een slimme afvalbak die met camera's en intelligente software inzichtelijk maakt hoeveel van welk product wordt weggegooid. Met deze kennis wil het hotel voedselverspilling tegengaan.

De noodzaak

Meer dan 1 procent van alle CO2-uitstoot op aarde wordt veroorzaakt door de hotellerie en de hieraan verbonden reisbewegingen, diensten en leveringen. Concreet betekent dit dat hotelgasten voor iedere €100 die zij uitgeven indirect tussen de 30 - 50kg aan CO2 produceren.

‘Gelukkig zijn er steeds meer hotels die hun gasten op een laagdrempelige en transparante manier de mogelijkheid bieden (een deel van) deze CO2 te compenseren. Dit is een mooie ontwikkeling, omdat hier zeker in de wereld post-covid-19, steeds meer behoefte aan is', stelt Hotels for Trees op de website.

Momenteel steunt Hotels for Trees een vijftal herbebossingsprojecten in Nederland, Ghana en Oeganda.

Laagdrempelig

Hotels for Trees is laagdrempelig voor zowel hotelgasten als hotels. Hotelgasten hoeven tijdens een meerdaags verblijf enkel de Hotels for Trees deurhanger aan de buitenkant van hun kamerdeur te hangen.

Ook voor hotels is deelname een gemakkelijke keuze: er is geen inschrijfgeld en er wordt alleen geld afgedragen aan het initiatief als er daadwerkelijk ook bespaard wordt. Zelfs de deurhangers worden initieel kosteloos verstrekt (dubbel zo veel als het hotel kamers telt).

Direct positieve impact

Er zijn meer initiatieven om gasten te bewegen de tussentijdse schoonmaak over te slaan bij een meerdaags verblijf. Zo geven hotels soms een voucher voor de eigen hotelbar. Daar worden het hotel en de gast wel beter van, maar het milieu profiteert nauwelijks.

Met Hotels for Trees kunnen gasten een keuze maken om direct een positieve impact op het milieu te hebben door een boom te laten planten. Die gasten kunnen de volgende dag op de website van Hotels for Trees al de impact van hun actie zien. Zo is hun impact direct zichtbaar. Ook is altijd inzichtelijk hoeveel bomen ieder hotel per dag, week, maand of jaar heeft gepland en hoeveel het totale initiatief al heeft opgeleverd.

‘De praktijk leert dat gasten twee tot drie keer vaker van dit initiatief gebruikmaken dan van initiatieven waarbij ze in ruil voor het niet schoonmaken van de kamer niets of enkel een tegoedbon ontvangen’, zegt Hotels for Trees zelf. ‘We zijn er hierdoor van overtuigd dat dit initiatief ook voor hotels die al een ander initiatief op dit vlak gebruiken, nog steeds zeer interessant is.’

€5 per niet schoongemaakte kamer

Hotels die meedoen - het project is toegankelijk voor hotels van alle merken en sterniveaus - rapporteren aan het eind van elke dag aan hoeveel kamerdeuren die dag de deurhanger aanwezig was. Vervolgens krijgen ze elk kwartaal een factuur waarbij voor elke kamer €5 wordt betaald. Van dat bedrag gaat €4 naar Trees for All die daarmee een (gecertificeerde) boom plant, de andere €1 is om Hotels for Trees in de lucht te houden en te kunnen verbeteren. Het betaalde bedrag is btw-vrij, want een donatie aan een goed doel met ANBI-status.

Momenteel wordt gewerkt aan een integratie met het PMS van Mews, die module moet begin 2022 gereed zijn. Als partner heeft Mews direct 500 bomen gedoneerd en plant nog eens 100 bomen per maand.

Trees for All

Voor de uitvoering van de bebossingsprojecten werkt Hotels for Trees samen met de in 1999 opgerichte Stichting Trees for All. Trees for All is de meest ervaren speler als het gaat om het aanbieden van CO2-compensatiemogelijkheden in Nederland en als enige te werk gaat conform de CBF-standaarden in dit gebied.

Sinds de start heeft Trees for All meer dan 5 miljoen bomen geplant en ruim 320 duizend ton vervuilende CO2 gecompenseerd. Trees for all hanteert allerlei kwaliteitscriteria zoals conformiteit met lokale boswetgeving, garantiestelling met betrekking tot duurzaamheid, betrokkenheid van de lokale bevolking en de impact op omgeving, mens en dier.