Alleen samenwerking kan Arnhemse horeca-ondernemers redden

De horeca-ondernemers op de Korenmarkt slaan alarm. Jongeren blijven weg, kroegen zijn leeg en het geld raakt op. Hoe komt dat? En belangrijker: is er een oplossing?

Uit een inventarisatie van de Belangenvereniging Korenmarkt blijkt dat de horeca-ondernemers op en rond het uitgaansplein gemiddeld 30 procent minder omzet maken dan een jaar geleden. Een enkeling zag de inkomsten halveren.

Alarmerende cijfers, aangezien door het slechte economisch tij landelijk de terugloop tot zo'n 15 procent beperkt is gebleven.

De schuld voor de extreme daling moeten de Arnhemse ondernemers in de eerste plaats bij zichzelf zoeken. Ze hebben zich vooral op jongeren gericht. Begrijpelijk, want de jongeren trokken jarenlang uit zichzelf naar de Korenmarkt. Ze in de eigen kroeg binnenhalen was het enige waarover de kroegbazen zich hoefden te bekommeren.

Gevolg van het mono-beleid was dat het oudere uitgaanspubliek werd weggejaagd. Aangepast aan de jongeren beperkten de cafés hun openingstijden tot de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Wie op de Korenmarkt overdag wat wilde drinken, trof steeds vaker een dichte deur. En was een kroeg wel open, dan stond de volumeknop vaak zo hoog dat praten onmogelijk was.

Met het verdwijnen van het ouder uitgaanspubliek werd het aantal vissers in dezelfde vijver groter. Veel kroegbazen bleven zich op de jeugd richten. Anderen hadden hun inkomsten zo ver zien teruglopen dat het geld ontbrak om hun strategie aan te passen.

Steeds meer café-eigenaren zien zich gezien de kosten genoodzaakt hun kroeg meerdere avonden of helemaal te sluiten.

De meeste ondernemers moeten hun weekomzet tegenwoordig verdienen in luttele uren op zaterdagavond. Zelfs die prime-time komt onder druk, nu de jeugd de Korenmarkt de rug toekeert. Ze vinden de prijzen te hoog, zijn de strenge politiecontroles op leeftijd zat en verdwijnen naar de buurtcafés en omliggende plaatsen, zo zeggen de horecabazen.

Dat proces is moeilijk te keren. De prijzen verlagen is geen optie, omdat de kosten afgelopen jaren zo ver zijn gestegen dat het biertje niet goedkoper kan. Horeca Nederland voert landelijk campagne om uit te leggen waarom de prijsstijgingen onontkoombaar zijn. Deze belangenvereniging van de horeca doet daarnaast veelvuldig een beroep op de overheid om de regels voor de horeca te versoepelen, maar hun kreten smoren onder de deken van normen en waarden dat over Nederland ligt.

De toekomst voor de Korenmarkt lijkt somber. Het is daarentegen niet louter kommmer en kwel. Na enkele jaren van gekrakeel over de miljoenen kostende herinrichting van de Korenmarkt moet de komende maanden het plein de lang verwachte facelift krijgen.

De bouwvergunningen voor de nieuwe serres zijn afgegeven en de aannemers staan klaar om te beginnen. Tegelijk met de nieuwe winterterassen krijgen ook de gevels een opknapbeurt. Als die werkzaamheden zijn verricht, ziet het plein er in elk geval wel weer toonbaar uit.

Dat daarmee de kroegen nog niet vol zijn, weten de eigenaren als geen ander. Veel geld om het rigoureus anders te doen, hebben ze niet. "Dus moeten ze vindingrijk zijn", zegt Will Plooster, voorzitter van de belangenvereniging. "Én, misschien nog wel belangrijker: samenwerken."

Daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig, want in de Arnhemse horecawereld heeft iedereen tot nu toe vooral naar zichzelf gekeken. Tekenend hiervoor is het groeiend aantal ondernemers dat het lidmaatschap van de belangenvereniging opzegt en de keren dat de kroegeigenaren rollebollend over straat gaan.

Behalve het onderling sluiten van de rijen, is ook de gebrouilleerde relatie met de gemeente punt van zorg van de belangenvereniging. Maandag werd een eerste poging gedaan de breuk met de gemeente te lijmen. Raadsleden en ambtenaren van Economische Zaken werd tijdens een rondleiding over het uitgaansplein uitleg over de penibele situatie gegeven.

Harde toezeggingen werden door de politici niet gedaan. Ze toonden een gewillig oor voor de noodkreten van de ondernemers, maar hielden de horecabazen vooral zelf verantwoordelijk het roer om te gooien.