Catering blijft stijgen ondanks malaise

In het tweede kwartaal van 2002 noteerde de horeca een volumedaling van 2,3 procent. Deze daling is opnieuw groter dan die in het vorige kwartaal en die in het vierde kwartaal van 2001 (respectievelijk 1,8 en 0,0 procent). De horeca ondervindt in toenemende mate de gevolgen van de aanhoudende laagconjunctuur doordat mensen minder buitenshuis eten, drinken en slapen.

De catering toonde zich ook in het tweede kwartaal van 2002 veel minder gevoelig voor de economische malaise. De omzetwaarde van gecaterde bedrijfsrestaurants steeg in deze periode met 9 procent. Over het eerste halfjaar boekten de contractcateraars een stijging van 7,7 procent. Ook de verblijfsrecreatie deed het relatief goed door met 3,1 procent te stijgen in het tweede kwartaal.

Bovenstaande cijfers komen uit de Barometer die het bedrijfschap Horeca en Catering in samenwerking met het CBS ieder kwartaal uitbrengt. Deze zelfde barometer maakt nu ook melding van de opmerkelijke groei die onderwijscatering doormaakt. Het schap voorspelt dat onderwijscatering dezelfde weg gaat bewandelen als de bedrijfscatering in de afgelopen tien jaar: schaalvergroting, meer uitbesteding en een aanzienlijke niveauverbetering.