Doetinchem: 'Stapstad 1' via internet

Het internet moet worden gebruikt om te helpen van Doetinchem Stapstad nummer 1 te maken. Door middel van een overzichtelijke internetsite, waarin de Doetinchemse horeca zich presenteert en door middel van een horecakrant, die via de VVV wordt verspreid, moet het doel mede worden bereikt.

Dat vindt W. Blaauw, voorzitter van de Horeca Vereniging Doetinchem. Hij zal zijn ideeën binnenkort op tafel leggen tijdens de najaarsvergadering van zijn vereniging.

"Om Stapstad nummer 1 te worden kan internet ons goed helpen. Je kunt 'de smoel' van iedere Doetinchemse horecagelegenheid laten zien en zorgen dat bezoekers van de site kunnen doorklikken naar bijvoorbeeld de evenementen, die in Doetinchem worden gehouden. De horecakrant heeft hetzelfde doel, alleen is dat dan in gedrukte vorm."

Om Stapstad nummer 1 van Nederland te worden zal echter nog veel meer moeten gebeuren, vindt de voorzitter.

"Het voortouw zou genomen moeten worden door een aan te stellen Citymanager. Iemand, die als een paraplu werkt, die de verbindingspersoon is tussen de bedrijven en belangenverenigingen in de binnenstad en de gemeente Doetinchem. Deze onafhankelijke persoon moet worden betaald door de gemeente, de binnenstadbedrijven en de vastgoedeigenaren", aldus Blaauw.

Daarnaast wordt gewerkt aan de opzet van een promotie- of evenementencommissie.

"Doetinchem is een zakenstad, woonstad, uitgaansstad en ga zo maar door. Mogelijkheden te over om Doetinchem te promoten. En, alles hangt aan elkaar en overlapt elkaar."

Het Stadsfeest van dit jaar was succesvol. Maar er zijn ondernemers, die geen directe activiteiten op hun stoep hebben en dus ook niet willen meebetalen.

"Dat heeft twee kanten. Zij zullen toch hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de activiteiten in de stad, want ook al hebben ze niets op hun stoep, ze hebben er toch voordeel van", vindt Blaauw. "Anderzijds moet ook worden gekeken naar de plekken waar nu niets gebeurt. Misschien dat daar toch een activiteit kan worden gehouden. Daar moeten we nu al mee aan de slag voor de Stadsfeesten van volgend jaar."

"Mensen moeten hun belang gaan zien in de festiviteiten. Dan kun je ook vragen: wat is je dat waard? De bierconsumptie daalt. Brouwerijen willen best meebetalen aan activiteiten, als je ze maar het profijt daarvan kunt laten zien." "We hebben in Doetinchem leuke festivals gehad, zoals voor jazz- en bluesmuziek. Maar de kosten werden door een te kleine kring ondernemers gedragen waardoor de festivals financieel niet meer waren op te brengen. Het aanbod en de organisatie waren echter goed."

Blaauw heeft nog veel meer ideeën. "Stapstad, staptaxi. Maak het veiliger om te gaan stappen. Goede klanten geef je een taxibon. Die bon kan weer worden gesponsord met opdruk van bedrijven."

"We moeten de kracht van Doetinchem optimaal proberen uit te buiten. Dan worden we Stapstad nummer 1."