Konijnenziekte heeft geen gevolg voor horeca

De konijnenvirusziekte vhs, die op het ogenblik talloze wilde konijnen in Europa bedreigt, heeft geen gevolgen voor de horeca. Reden: circa 90 procent van de in de horeca geserveerde konijnen is van de tamme variant. De resterende 10 procent komt veelal uit Schotland, waar de ziekte om onbekende redenen niet voorkomt.

Vhs is een jaar of tien geleden uit China overgewaaid naar Europa en tast hier op grote schaal wilde populaties aan. Siebern Siebenga, bioloog bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, verwacht echter dat de konijnenstand zich vroeg of laat weer zal herstellen.

'We moeten alleen een tijdje ecologisch geduld opbrengen. Op een gegeven moment wordt het konijn resistent voor vhs en kan de populatie zich weer in konijnentempo herstellen. Dat hebben we ook met myxomatose gezien.' De virusziekte is soortspecifiek. Hazen zijn derhalve vrij van vhs.