Vertrouwen consument daalt verder

Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de economie is in oktober laag gebleven. In vergelijking met september is het pessimisme iets groter geworden, maar dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Na correctie van deze seizoensinvloeden is het vertrouwen gelijkgebleven, aldus het CBS dinsdag.

Sinds begin dit jaar is de consument in rap tempo zeer pessimistisch geworden over de stand van de Nederlandse economie. De hoge prijzen door de invoering van de euro, de sluipende krach op de effectenbeurs en het wegvallen van de economische groei hadden een negatief effect op het vertrouwen. De angst voor werkloosheid groeide en grote aankopen werden uitgesteld.

In oktober is de bereidheid om grote bedragen aan bijvoorbeeld televisies en computers uit te geven net als in september echter licht gestegen. Over de eigen financiële positie zijn de circa duizend ondervraagden echter onveranderd somber. Een op de drie ziet een verslechtering van die situatie, net als een maand geleden.

Het is daarom volgens het CBS te vroeg om te spreken van het einde van de daling. ‘Dat het cijfer na correctie van seizoensinvloeden gelijk is gebleven, wijst wel in die richting’, stelt CBS-onderzoeker G. Buiten, ‘Maar het is zo'n geringe verandering dat het binnen de standaardafwijking valt.’ Het vertrouwen is nog steeds op het laagste niveau sinds 1983. Naast de koopbereidheid is de kijk op de Nederlandse economie een belangrijke component van het CBS-vertrouwenscijfer. In oktober oordeelde de consument weer iets negatiever over de afgelopen twaalf maanden dan in september. Na correctie voor seizoensinvloeden schat de consument het komende jaar echter positiever in dan een maand geleden.