Het is het tweede protest van de politiebonden in de vorm van coulante handhaving in de strijd voor een betere politie-cao. De bonden roepen woensdag hun leden ook op komend weekend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek. Gemeentelijke boa’s worden opgeroepen zich solidair te verklaren met de protestactie van de politie.

De bonden willen dat politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezighouden met 'primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers'. Als sprake is van calamiteiten in horecagelegenheden worden agenten dus wel geacht op te treden, aldus de bonden.

In de aanloop naar de cao-onderhandelingen begonnen de bonden in december met een actie gericht tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. 'Het doel van deze acties was de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn. De boodschap van deze acties kwam helaas niet duidelijk genoeg over. Blijkbaar rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden', aldus de bonden.