Hotelregeling voor statushouders met half jaar verlengd

Hotelregeling voor statushouders met half jaar verlengd

Een regeling waarmee gemeenten statushouders tijdelijk kunnen onderbrengen in een hotel of vakantiehuisje, is met een half jaar verlengd.

De hotel- en accomodatieregeling (HAR) zou eigenlijk eind van dit jaar stoppen, maar loopt nu door tot juli volgend jaar volgens het ministerie van Justitie. Hoeveel statushouders er sinds het begin van de regeling in november vorig jaar zijn geplaatst is niet bekend.

Verblijf statushouders

Statushouders zijn asielzoekers die al weten dat ze in Nederland mogen blijven. Gemeenten moeten deze mensen huisvesten. Maar omdat er woningnood heerst blijven statushouders ongewenst lang in asielzoekerscentra wonen.

Die zitten daardoor overvol en hebben geen plek voor nieuwe asielzoekers die nog in de procedure zitten. Mede daardoor raakt het hele systeem van opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland verstopt.

Verblijf in een hotel of huisje

De HAR is in het leven geroepen om meer statushouders te laten uitstromen uit azc's. Gemeenten krijgen een vergoeding om deze mensen maximaal zes maanden in een tijdelijk onderkomen zoals een hotel of een huisje te laten wonen. In die tijd kunnen ze vast beginnen met inburgering. Maar de statushouders mogen na een half jaar niet terugkeren naar een azc; de gemeente moet dan zorgen dat er vast onderdak komt.

Er is geld om 2500 statushouders op deze manier aan tijdelijk onderdak te helpen. Maar deze zomer bleek dat gemeenten niet zo hard lopen. In augustus waren er pas ruim driehonderd statushouders ondergebracht.