Heineken wil de jongere aanspreken

Heineken wil de taal van de jongeren leren spreken. Het bierverbruik onder de 'jeugd' neemt al jaren af. Heineken heeft tot nu toe de schouders over deze ontwikkeling opgehaald, maar nu moet het roer om.

Topman A. Ruys van Heineken wil weten wat jongeren beweegt. Niet uit ideële motieven, want uiteindelijk draait het bij de bierbrouwer om winst. ‘Als je de jeugd eenmaal aan je hebt gebonden, zijn dat je trouwste klanten.’Jongeren hebben het niet zo op bier. Liever drinken zij zoete drankjes als de breezers of zoet bier. Daarom denkt Heineken erover na om per regio de consumenten anders te gaan benaderen. Heineken ziet mensen tussen de achttien en dertig jaar als jongeren.

’Het bier blijft hetzelfde. Je moet alleen meer aandacht schenken aan hoe je de jonge mensen aanspreekt’, aldus Ruys. ‘In Sjanghai zijn jongeren gericht op werk en in New York op plezier. Je moet gewoon hun taal leren spreken.’De bierbrouwer is met een grootscheeps, wereldwijd onderzoek begonnen. Volgens een woordvoerster gaat het daarbij om interactie tussen jongeren en het management van Heineken. ‘De managers praten in verschillende sessies met jongeren. Dat gaat door de hele organisatie heen.’

Het onderzoek zal vele jaren in beslag gaan nemen. ‘Het is een bijzonder onderzoek omdat niet vanuit de marketing de link met bier wordt gemaakt. Het gaat meer om de gedachten van de jongeren. Daarbij laten we opdrachten uitvoeren, zoals: omschrijf je ideale kroeg.’Heineken verwacht veel van het onderzoek. De woordvoerster verwacht dat de brouwer bij de presentatie van het jaarresultaat over 2002 meer over het onderzoek kan zeggen.