Je etensresten als brandstof inzetten? 

Je etensresten als brandstof inzetten? 

Jaarlijks verspillen we met elkaar in Nederland maar liefst circa 1,5 tot 2 miljard kilo aan voedsel. Een groot gedeelte hiervan komt vrij in de horeca en veelal belanden deze etensresten helaas nog in het restafval en worden verbrand. Zonde, want juist hier liggen kansen om een positieve bijdrage te leveren aan het steeds sneller veranderende klimaat en de actuele brandstofcrisis.

Recyclingbedrijf Renewi zamelt etensresten (ook wel SWILL genoemd) apart in bij horeca ondernemers en bedrijfsrestaurants om deze vervolgens een nieuw leven te geven. Etensresten zijn enorm waardevol en het is daarom een gemiste kans als deze in het restafval belanden.

Scheidingsplicht

Gelukkig ziet de overheid dit ook in en geldt er in Nederland een scheidingsplicht (Landelijk Afvalbeheerplan LAP3). Dit verplicht scheiden van etensresten, geldt voor organisaties vanaf 100 m2 oppervlakte én als er minimaal 240 liter totaal aan afval per week vrijkomt.

Circulair en duurzaam

Middels een vergistingsproces waarbij biogas ontstaat, zet Renewi de etensresten om in duurzame herbruikbare grondstoffen. Het geproduceerde biogas wordt omgezet in groen gas. Het groene gas uit de vergister wordt toegevoegd aan het reguliere gasnetwerk.

Groen gas werkt net zo goed als aardgas, of we dat nu gebruiken om te verwarmen, te douchen, of te koken ”

Groen gas werkt net zo goed als aardgas, of we dat nu gebruiken om te verwarmen, te douchen, of te koken.  Bovendien is het duurzamer. Daarnaast wordt het biogas opgewerkt tot bio-LNG, een duurzame brandstof voor zwaar wegtransport of de scheepvaart.

Doe je mee?

Het gescheiden aanbieden van 1000 KG etensresten resulteert in 328 KG CO2 besparing ten opzichte van restafvalverbranding. Met die hoeveelheid CO₂ kun je ook op en neer rijden naar Zuid-Frankrijk in een Tesla Model S.

Dit artikel is gesponsord door Renewi.