nieuws

Kamp soepeler voor bewoning vakantiehuisjes

Horeca

Minister Kamp (Ruimtelijke Ordening) wil het gemeenten makkelijker maken de permanente bewoning van vakantiehuisjes te legaliseren. Recreatiewoningen die aan alle bouwkundige eisen voldoen, moeten beschouwd kunnen worden als gewone woningen, schrijft Kamp maandag aan de Tweede Kamer.

Ongeveer 12.000 vakantiehuisjes en nog eens 6000 stacaravans en chalets worden tegen de regels in permanent bewoond. De wijziging biedt voor een klein aantal bewoners soelaas, aldus een woordvoerder van de minister. Voor de meeste vakantiehuisjes en chalets zijn de eisen buiten bereik. Stacaravans vallen er helemaal buiten.

Kamp stelt als voorwaarde dat gemeente en provincie de verandering in streek- en bestemmingsplan willen doorvoeren. Elk vakantiehuisje dat geschikt wordt gemaakt voor permanente bewoning gaat wel af van het aantal woningen dat een gemeente mag bijbouwen. Naast de bouwkundige eisen, moeten de woningen ook buiten stankcirkels liggen en voldoen aan de regels voor geluidhinder. Ook mogen de huisjes niet in natuurgebieden liggen.

De bewindsman gaat onderzoeken of hij de winst die eigenaren maken door een bestemmingswijziging, kan gebruiken voor natuurherstel of -ontwikkeling. Een huis is met een woonbestemming namelijk veel meer waard dan met de bestemming recreatie.

Kamps voorganger Pronk neigde ook al naar een soepeler houding tegenover de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Pronk wilde echter niet verder gaan dan legalisering van huisjes binnen de bebouwde kom of daar tegenaan.

Reageer op dit artikel