nieuws

Snackloketten ter discussie

Horeca

De gemeente Leeuwarden moet zich van de rechter opnieuw buigen over de bouwvergunning voor snackloketten van de plaatselijke cafetaria DuNord. De eerder verleende vergunning is vernietigd, omdat de gemeente het negatieve advies van de welstandscommissie negeerde.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente niet goed gemotiveerd waarom men is afgeweken van het welstandsadvies over de loketten. Het naturel aluminium van de automatiek wijkt volgens de commissie teveel af van het beeld van het pand en de omgeving.

De gemeente moet nu van de rechter haar beslissing in heroverweging nemen. De rechtszaak was aangespannen door de exploitant van de nabijgelegen Febo-vestiging. Die wilde op de kwestie niet reageren.

Reageer op dit artikel