nieuws

Daling innovatie-intensiteit in MKB gestopt

Horeca

De innovatie-intensiteit van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf waaronder horeca valt, is de laatste anderhalf jaar niet meer gedaald. Uit een gezamenlijk onderzoek van EIM en Syntens blijkt dat de mate waarin bedrijven innoveren sinds 1999 weliswaar is afgenomen. Maar in de afgelopen anderhalf jaar is de dalende tendens tot stilstand gekomen.

Door het bedrijfsleven en de overheid wordt veel belang gehecht aan een hoge innovatie-intensiteit van het MKB. In de periode 1999-2002 is de innovatie-intensiteit van het MKB gestaag afgenomen. Dit is een direct gevolg van de economische ontwikkeling. Een meerderheid van de MKB-bedrijven (55 procent) reageert op de laagconjunctuur door te bezuinigen en kosten te besparen. Voor innovatieve activiteiten blijft dan minder ruimte over.

De afgelopen anderhalf jaar is van een verdere daling echter geen sprake meer. Het percentage bedrijven dat nieuwe producten en/of diensten op de markt brengt, ligt op hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2002 (33 procent versus 34 procent).

Opvallend is dat ook het aantal MKB-ondernemers dat planmatig nadenkt over innovatie de afgelopen jaren constant is gebleven. Ondernemers hebben wel degelijk nog aandacht voor innovatie, maar de huidige economische situatie leidt tot een laag vertrouwen dat investeringen tegenhoudt. De bereidheid van ondernemers om daadwerkelijk actie te ondernemen is nu minder groot. Bij een aantrekkende economie ligt het voor de hand dat de investeringen in innovatie weer toenemen.

Lang niet alle ondernemers reageren overigens op de teruggelopen conjunctuur door te bezuinigen. Circa 30 procent van de ondernemers kiest in slechte tijden juist voor investeringen en innovatie als middel om de eigen positie te verbeteren.

Door het bedrijfsleven en de overheid wordt veel belang gehecht aan een hoge innovatie-intensiteit van het MKB. In de periode 1999-2002 is de innovatie-intensiteit van het MKB gestaag afgenomen. Dit is een direct gevolg van de economische ontwikkeling. Een meerderheid van de MKB-bedrijven (55 procent) reageert op de laagconjunctuur door te bezuinigen en kosten te besparen. Voor innovatieve activiteiten blijft dan minder ruimte over.

De afgelopen anderhalf jaar is van een verdere daling echter geen sprake meer. Het percentage bedrijven dat nieuwe producten en/of diensten op de markt brengt, ligt op hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2002 (33 procent versus 34 procent).

Opvallend is dat ook het aantal MKB-ondernemers dat planmatig nadenkt over innovatie de afgelopen jaren constant is gebleven. Ondernemers hebben wel degelijk nog aandacht voor innovatie, maar de huidige economische situatie leidt tot een laag vertrouwen dat investeringen tegenhoudt. De bereidheid van ondernemers om daadwerkelijk actie te ondernemen is nu minder groot. Bij een aantrekkende economie ligt het voor de hand dat de investeringen in innovatie weer toenemen.

Lang niet alle ondernemers reageren overigens op de teruggelopen conjunctuur door te bezuinigen. Circa 30 procent van de ondernemers kiest in slechte tijden juist voor investeringen en innovatie als middel om de eigen positie te verbeteren.

Reageer op dit artikel