nieuws

Fonds voor slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam

Horeca

Met de oprichting van een fonds voor de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Volendam lijkt een einde te komen aan een reeks slepende juridische procedures . ‘Het is ons gelukt’, constateerde een duidelijk opgeluchte burgemeester W. van Beek donderdagavond, nadat de gemeenteraad de regeling had goedgekeurd.

Fonds voor slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam

Die regeling bestaat uit een aantal zaken. De gemeente stort eenmalig 700.000 euro en veertig jaar lang 40.000 euro in een zogeheten waarborgfonds. Een nog op te richten onafhankelijke stichting gaat dit fonds beheren. Met het geld kunnen de kosten voor nazorg van de slachtoffers worden betaald. Het gaat onder meer om medische ingrepen die niet door andere verzekeringen of instellingen worden vergoed en woonlasten.

Voorwaarde is wel dat de civiele procedures tegen de gemeente worden gestaakt. De betrokken partijen menen volgens het gemeentebestuur dat het door de overeenkomst mogelijk is de lopende civiele procedures af te wikkelen.

De gemeente wil verder de panden aankopen die op 1 januari 2001 het toneel waren van een inferno waarin veertien jongeren de dood vonden. De brand, die woedde in café De Hemel, het bovenste deel van een drie verdiepingen tellend horecapand, verwondde meer dan tweehonderd jongeren.

In het pand, waarvan de gemeente eigenaar blijft, mogen gedurende tenminste vijftig jaar geen horeca-activiteiten plaatsvinden. Een ideëele stichting gaat de ruimte van De Hemel beheren.

Jan Veerman, de huidige eigenaar van het pand, zal de netto-opbrengst doneren aan het waarborgfonds. Met de aankoop van de zaak (Haven 154) en de eronder gelegen Wir War Bar, die ook van Veerman is, is een bedrag van bijna 2,9 miljoen euro gemoeid. Ook koopt de gemeente een gedeelte van de zaak aan Haven 156 voor een bedrag van 907.560 euro.

Volgens de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp is het tijd dat de rust terugkeert in Volendam. ‘Iedereen realiseert zich dat er rust moet komen’, zei voorzitter E. Tuijp. ‘De situatie in Volendam is drieëneenhalf jaar heel erg belastend geweest. Ik denk dat veel mensen verder willen.’

De woordvoerder van de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) zegt blij te zijn met de stappen die tot nu toe zijn gezet. ‘We hebben nu een voorlopig akkoord, het is pas definitief als alles is gebeurd. Maar ik ben blij dat we deze stap hebben gezet om te komen tot een package-deal. De angel dat er wellicht weer horeca in het rampcafé zou komen, is er uit.’ Daarnaast noemde hij het prettig dat voor velen door de overeenkomst een einde zou komen aan hun onzekerheid over hun financiële vooruitzichten. ‘Dat is nu ook opgevuld.’

Het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem wilde nog niet vooruitlopen op een mogelijk stopzetten van het hoger beroep tegen Veerman. De rechtbank in Haarlem veroordeelde de horecabaas tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden en 240 uur werkstraf. Persofficier J. Hartjes zei dat hij eerst de informatie wil afwachten van de gemeente Edam-Volendam. ‘We zullen ons er dan op beraden wat voor gevolgen dat heeft’, zei Hartjes.

Reageer op dit artikel