nieuws

Horeca meer op één lijn over beroepsonderwijs

Horeca

Het bedrijfsleven in de horeca gaat onderwijszaken onderling afstemmen nog voordat er wordt gesproken met het beroepsonderwijs. Hiervoor is dinsdag 26 september de Onderwijsraad Horeca Bedrijfsleven opgericht. De nieuwe organisatie wil zo meer met één mond spreken over het onderwijs in de horeca.

Horeca meer op één lijn over beroepsonderwijs

Het initiatief wordt gesteund door de vakbonden FNV Horeca, CNV Horeca en De Unie, en de organisaties Koksgilde, Gastvrijheidsgilde en Koninklijk Horeca Nederland (KHN). Voorzitter van de Onderwijsraad is Leo Bruijn van KHN.

De Onderwijsraad bepaalt door middel van onderlinge afstemming de richting die wordt genomen met betrekking tot het onderwijsbeleid. Vervolgens wordt de vastgestelde koers vertaald in concreet onderwijsbeleid. En wordt in dialoog getreden met het beroepsonderwijs.

‘Het is niet de bedoeling dat de Onderwijsraad zelfstandig beleid gaat uitvoeren. Daarvoor blijven de sociale partners samenwerken met bestaande organisaties als LOB HTV, Horeca Branche Instituut en ROC’s. De Onderwijsraad fungeert als afstemmingsplatform’, aldus De Bruijn.

Een veel gehoord geluid in de horeca is dat het beroepsonderwijs te weinig aansluit op de branche. Er stromen te weinig leerlingen door naar het vak en wie wel doorstroomt, krijgt vaak te maken met kennisgebrek om het vak goed uit te voeren. Dit stokt de ontplooiingsmogelijkheden van jonge horecamedewerkers en zorgt voor veel uitstroom in de branche.

Reageer op dit artikel