Omzetverhoging belangrijker dan kostenverlaging dit jaar - Misset Horeca