nieuws

Subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd

Horeca 284

De subsidieregeling praktijkleren blijft in elk geval tot 2023 gehandhaafd blijft. De Tweede Kamer heeft hierover op 6 november, bij de begrotingsbehandeling van OCW, een motie aangenomen van de VVD.

Subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd

Eerder dit najaar al werd een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 in de Kamer afgewend. MKB-Nederland en ondernemersorganisatie VNO-NCW zijn verheugd. Ook KHN is blij met de beslissing. ‘Er zijn veel leerlingen die beter leren in de praktijk dan in de schoolbanken. Zeker in een praktijkgerichte branche als de horeca’. Met de subsidie op leerwerkplekken krijgen die leerlingen de kans om in een horecabedrijf een vak te leren, een diploma te halen en hebben ze uitzicht op een toekomst in de horeca, aldus KHN. ‘Voor onze branche zijn deze plekken van belang om voldoende goed opgeleide medewerkers in te laten stromen.’

Tips: Wat wil een leerling van zijn leerbedrijf?

Punt is wel dat het nog niet zeker is dat de subsidie per leerplaats hetzelfde blijft. Doordat steeds meer bedrijven een beroep doen op de subsidie, ontvangen elk bedrijven een minder groot bedrag, want het totale beschikbare bedrag blijft (tot nu toe) gelijk.

KHN blijft er daarom bij het kabinet op aandringen dat er ook na 2019 voldoende is om de leerwerkplekken op peil te houden.

Tienduizenden leer-werkbanen op het spel

Leerlingen van De Horeca Vakschool Rotterdam

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de afgelopen periode samen met aangesloten branches intensief gelobbyd voor behoud van de subsidieregeling praktijkleren in het mbo. Het schrappen van of het korten op de regeling zou tienduizenden leer-werkbanen gaan kosten, en met name in het midden- en kleinbedrijf. Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student – gemiddeld €12.000 per jaar – het moeilijkst op te brengen. De subsidie van maximaal €2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door hiervoor getrainde praktijkbegeleiders, aldus de ondernemersorganisaties.

Hoe maak je de horeca aantrekkelijker voor de nieuwe generatie?

Onzekerheid ondernemers

‘Elk jaar opnieuw moeten vrezen of de regeling ook het volgend jaar nog geldt, is niet fair richting ondernemers en zorgt voor onnodige zekerheid’, stellen de ondernemersorganisaties. ‘Nu duidelijk is dat de regeling voor de komende jaren behouden blijft, kunnen ondernemers zonder zorgen studenten voor een langere periode aan hun bedrijf binden. Dat is goed voor de leerbedrijven, maar ook voor mbo-studenten en de arbeidsmarkt.’ Praktijkleren (BBL, vier dagen werken, een dag school, is een zeer succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt; zowel voor jongeren als voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen.

Subsidieregeling praktijkleren is tegemoetkoming

‘Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk’, zegt ook VVD-Kamerlid El Yassini. ‘Leren doe je immers het snelste en beste op de werkvloer zelf. Omdat werkgevers hier een enorme investering in doen, in geld en tijd, vindt de VVD het belangrijk om bedrijven hierin tegemoet te komen. De subsidieregeling praktijkleren is zo’n tegemoetkoming. Even leek deze regeling weg te vallen, maar dat was voor de VVD onacceptabel. Met dank aan ideeën uit het bedrijfsleven hebben wij ons kunnen inzetten voor het behoud van de regeling, en met succes.’

 

Reageer op dit artikel