nieuws

Horecaondernemers Amsterdam riskeren sluiting na boete van Inspectie SZW

Horeca 919

Amsterdamse horecaondernemers die de regels voor eerlijk werk overtreden, riskeren sinds 1 januari sluiting van hun zaak. De gemeente kan hun horecavergunning intrekken en eventuele vergunningen voor het openen van nieuwe zaken weigeren. Dat is het resultaat van een overeenkomst tussen de Inspectie SZW en de gemeente Amsterdam.

Horecaondernemers Amsterdam riskeren sluiting na boete van Inspectie SZW

Gegevensuitwisseling tussen de Inspectie SZW en de gemeente Amsterdam is een nieuw middel om malafide horecaondernemers te stoppen of te dwingen zich aan de regels te houden. Wanneer de Inspectie SZW een ondernemer beboet voor bijvoorbeeld het onderbetalen van personeel of het illegaal te werk stellen van mensen, dan wordt deze informatie direct gedeeld met het stadhuis. De gemeente kan de inspectiegegevens gebruiken om ondernemers waarschuwingen te geven en zelfs vergunningen in te trekken. Op deze wijze zijn de afgelopen tijd onder andere drie restaurants en een discotheek in Amsterdam gesloten.

Uitbreiding werkwijze

Ondernemers die bij de gemeente een vergunning aanvragen of willen verlengen, worden vooraf gewaarschuwd: de gemeente gebruikt gegevens van de Inspectie SZW om de aanvraag te beoordelen. Dit zal naar verwachting preventief werken. De Inspectie SZW bekijkt momenteel of zij de werkwijze naar andere gemeenten kan uitbreiden.

11 tips als je bezoek krijgt van de arbeidsinspectie

De horeca is een sector met grote arbeidsrisico’s. Daarom let de Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) extra op de branche. 11 tips om een bezoek van een inspecteur zonder kleerscheuren te doorstaan.

Welke boetes worden opgelegd?

Onlangs kregen enkele hotels en restaurants in Amsterdam voor tonnen aan boetes. Het ging om illegale arbeid, zwart werk, onderbetaling, uitkeringsfraude en overtreding van de arbeidstijdenwet. De inspecteur kan de volgende sancties opleggen:

  • Het maken van een afspraak over het opheffen van de overtreding
  • Een officiële waarschuwing. (Bij minder ernstige, administratieve overtredingen)
  • Het stellen van een eis tot naleving van de wet. In een eis wordt schriftelijk aangegeven welke wettelijke bepaling is overtreden plus een termijn waarbinnen dit moet zijn verholpen.
  • Het aanzeggen van een bestuurlijke boete. De inspecteur maakt direct een boeterapport op als er sprake is van een ernstige overtreding of als bij controle blijkt dat een eerdere overtreding niet is opgeheven. De boete varieert van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s.
  • Het geven van een bevel tot onmiddellijke stillegging van werkzaamheden. In geval van ernstig gevaar kan de inspecteur bevelen het werk stil te leggen, of verbieden om met het werk te beginnen.
  • Een proces-verbaal. De inspecteur kan als opsporingsambtenaar een proces-verbaal opmaken bij het constateren van strafbare feiten.. Dit gebeurt bij strafbare feiten (zeer ernstige delicten of ongevallen met blijvend letsel of dood als gevolg) en meervoudige recidive. De afhandeling vindt plaats door het Openbaar Ministerie.
  • Het aanzeggen van een last onder dwangsom. Daarbij moet sprake zijn van onwil van de werkgever. Iedere termijn waarbinnen niet aan een dergelijke verplichting (last) is voldaan, wordt een dwangsom verbeurd.
Reageer op dit artikel