nieuws

Relatief veel banen op minimumloon in horeca: ‘Percentage zou omlaag moeten gaan’

Horeca 6748

Meer dan een op de twintig werknemers in Nederland verdient het minimumloon. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgezocht. Vooral in de horeca zitten relatief veel banen op het minimumloon.

Relatief veel banen op minimumloon in horeca: ‘Percentage zou omlaag moeten gaan’

Zaterdag is het exact vijf decennia geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Aanvankelijk ging het om 611,70 gulden per maand. Volgens het CBS komt dat neer op afgerond 278 euro. Sinds 1 januari dit jaar geldt voor mensen met voltijdswerk maandelijks een minimum van 1615,80 euro bruto.

Het percentage werknemers dat het minimumloon verdient, is in de eerste decennia na invoering voortdurend gedaald. In de jaren negentig steeg het enkele jaren, waarna het weer daalde. Vanaf de millenniumwisseling is het aandeel vrijwel stabiel. Het meest recente cijfer komt uit 2017 en bedraagt iets meer dan 6 procent.

Minimumloon in horeca

In de horeca zit ruim 10% van de banen op het minimumloon. Dick Koerselman, voorzitter FNV Horeca: ‘Dit is een trieste en schandelijke notering voor een mooie sector zoals de horeca. In deze tijd waarin het personeelstekort enorm is moeten werkgevers juist hun personeel de waardering en beloning geven die zij verdienen en de sector weer aantrekkelijk maken voor nieuwe medewerkers. Onze oproep aan werkgevers is om nu echt iets te doen aan betere arbeidsvoorwaarden.’

Horecapersoneel: arbeidscontracten en de cao

Horecapersoneel: arbeidscontracten en de cao

Daarnaast blijkt uit de analyse van het CBS dat het vaker jongere werknemers of juist 65-plussers zijn die het met een minimumloon moeten doen. Mensen zonder Nederlandse nationaliteit zijn doorgaans ook vaker de klos.

Vakbond CNV noemt het zorgelijk dat er steeds meer mensen bij komen die werken voor een minimumloon. Want, zo zegt de vakbond: het aantal banen is de laatste jaren flink toegenomen, maar het percentage mensen met een minimumloon blijft rond de 6 procent hangen.

‘Dit percentage zou omlaag moeten gaan naarmate het beter met de economie gaat en er meer banen komen. Maar het tegendeel gebeurt’, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden. ‘Wij roepen bedrijven op om meer dan het minimumloon te betalen zodat werknemers profiteren van de winst. De kosten voor levensonderhoud worden ook steeds hoger.’

Percentage zou omlaag moeten gaan naarmate het beter met de economie gaat

Per 1 januari 2019 zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid, gewijzigd. Dit is van belang voor de niet-vakkrachten. Ook het loon van vakkrachten in de horeca stijgt in januari.

De basis- eindlonen voor de vakkrachten werden per 1 januari 2019 met 2,1% verhoogd. De wijzigingen zijn verwerkt in de loontabellen die horen bij de horeca-cao. Voor iemand van 22 jaar die nog niet vakbekwaam is en het wettelijke minimumloon horeca krijgt, gaat het om een euro per dag meer ten opzichte van eind 2018.

Wanneer ben je een vakkracht in de horeca en wanneer niet?

Wanneer ben je een vakkracht in de horeca en wanneer niet?

Nieuwe minimumloonregels

De leeftijd voor het ‘volwassen’ wettelijk minimumloon ging in juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd ging het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. De leeftijd voor het ‘volwassen’ loon voor de loontabel van de nieuwe cao horeca is 21 jaar.