nieuws

Gemeenten: Behoud toeristentax

Hotel

Nederlanders geven per jaar 6 euro uit aan toeristenbelasting. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het om een zeer beperkte bijdrage. Daarom moet volgens VNG toeristenbelasting niet worden afgeschaft.

Gemeenten: Behoud toeristentax

VNG laat op haar site weten niet te voelen voor afschaffing van toeristenbelasting, zoals Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron) graag willen.

Administratieve belasting
De vereniging laat weten dat uit gegevens van het CBS blijkt dat Nederland 6 euro per inwoner per jaar aan toeristenbelasting betaalt. ‘De bijdrage is dus zeer beperkt. Bovendien gaan bestuurders zorgvuldig om met de inkomsten uit de toeristenbelasting’, zo staat te lezen op VNG.nl.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kent zich niet in het argument van Recron en KHN dat toeristenbelasting voor hoge administratieve lasten zorgt. VNG.nl: ‘Uit onderzoek van het EIM blijkt echter dat de administratieve belasting voor grote bedrijven beperkt blijft tot één uur en voor kleine bedrijven tot twee uur per jaar’

Afschaffen
Volgens de VNG dekken de inkomsten uit toeristenbelasting slechts een klein deel van de toeristisch-recreatieve kosten van gemeenten. KHN en Recron hebben de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeroepen om de belasting af te schaffen.

Zie ook:
Claes (KHN): Toeristenbelasting is melkkoe