nieuws

Parool door stof voor ‘VVD-hotel

Hotel

Het Parool heeft een halve pagina rectificatie geplaatst om een bericht recht te zetten waarin het Toren hotel in Amsterdam er niet zo mooi vanaf kwam.

Parool door stof voor ‘VVD-hotel

De krant berichtte onder de kop ‘VVD-hotel in watten gelegd?’ dat het hotel met hulp van de VVD fractie in de stadsdeelraad een bouwvergunning erdoorheen zou hebben geduwd.

Volgens het bericht was de lokale afdeling van de liberalen kind aan huis in het hotel, en zou de eigenaar die contacten misbruikt hebben om tegen het bestemmingsplan in de vergunning te krijgen.

Eigenaar Eric Toren zegt slachtoffer te zijn van een politiek spel om de VVD zwart te maken.

Nadat Toren een brief stuurde naar het dagblad, waarin hij zijn kant van het verhaal weergeeft, besloot Het Parool deze integraal af te drukken bij wijze van rectificatie. Ook belde de hoofdredactie Toren persoonlijk op om excuses te maken.

Het bericht is vorige week ook op Missethoreca terechtgekomen. Daarom ook hier de brief van Toren.

Zie ook:

De redactie van Missethoreca.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze brief.

Amsterdam, vrijdag 28 september 2007

Geachte heer/ mevrouw,

Het Amsterdamse hotel The Toren is volstrekt ten onrechte betrokken geraakt in een politiek conflict binnen het Stadsdeel Centrum. In het Parool van donderdag 27 september jongstleden wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat er sprake zou zijn van vriendjespolitiek. Dat is geenszins het geval. Er is een voor ons hotel bouwvergunning aangevraagd en verleend met gebruikmaking van enkele vrijstellingen. Daar is geen politicus van welke partij dan ook aan te pas gekomen.

Nu VVD-wethouder Anne Lize van der Stoel is opgestapt na een conflict met de PvdA en de VVD geen deel meer uitmaakt van het stadsdeelbestuur, is opeens de verbouwing van Hotel Toren inzet gemaakt van een politiek spel. Daarbij hoort blijkbaar dat Hotel Toren opeens omschreven wordt als een ‘VVD-Hotel’. Omdat de VVD sinds een week in ons hotel vergadert, zou de directie gebruik hebben gemaakt van contacten met deze politici om bepaalde zaken rond de verbouwing te “regelen”.

Deze volstrekt ongefundeerde verdachtmaking raakt kant noch wal. De suggestie dat Hotel Toren contacten met gasten op deze manier zou hebben gebruikt, is pertinent onwaar. Het is opvallend dat het alleen maar bij verdachtmakingen blijft, nergens worden concrete bewijzen genoemd. Helaas denken veel mensen: “waar rook is, is vuur”. In dit geval is er geen rook en ook geen vuur!!

Geen ‘VVD-hotel’

Net als de meeste hotels in Amsterdam verhuurt ook The Toren een ruimte voor vergaderingen, borrels en feesten. In het verleden hebben politieke partijen zoals D66, liefdadigheidsinstellingen als de Rotary en milieubewegingen als Greenpeace van onze vergaderzaal gebruik gemaakt. Hebben wij daarmee een Greenpeace-hotel? Dergelijke organisaties vergaderen regelmatig in ons hotel en er wordt uiteraard altijd gewoon afgerekend voor de consumpties.

De VVD heeft in de afgelopen 7 jaar welgeteld twee borrels in ons hotel gehouden en de partij vergadert hier sinds een week, aangezien er ’s avonds geen gebruik kan worden gemaakt van de onverwarmde zalen in het gemeentehuis. Er is nog nooit een feest van de VVD in hotel The Toren geweest en de VVD heeft ook nog nooit gegeten in ons hotel, daar het niet beschikt over een restaurant. Er is dus absoluut geen sprake van een ‘VVD-hotel’!

Net als vele Amsterdamse ondernemers en inwoners van de stad, ben ik – zij het nauwelijks actief – lid van de VVD. Dit heeft ook niets met mijn hotel te maken en ik bemoei mij geenszins met het inhoudelijke beleid van de partij of de locatie waar vergaderingen worden gehouden. Iedere burger mag lid zijn van een politieke partij en zich tevens verkiesbaar stellen. In 2006 heb ik op de onderste verkiesbare plaats van de VVD gestaan voor de gemeenteraadsverkiezingen uit de wens mij in te kunnen zetten voor de buurt en betere scholen in de omgeving. Tot daar strekt mijn betrokkenheid bij de partij en niet verder. Dat Het Parool mij een “actief VVD-lid” noemt, is dus onjuist.

Bouwvergunning/ bestemmingsplan

De huidige dienstwoning in de tuin van het Hotel, waar mijn familie en ikzelf wonen, staat al twintig jaar in de stutten en is in feite onbewoonbaar. Om deze reden hebben wij besloten om de bovenste verdieping van het pand in gebruik te nemen als dienstwoning.

Het monumentale pand waarin het hotel is gevestigd, had van oorsprong een derde verdieping. Begin 1900 is besloten om van deze verdieping een schuin dak te maken omdat de houten fundering de last van deze verdieping niet meer kon dragen. Dit betekent dat in de huidige situatie het pand uit ongeveer twee en een halve verdieping bestaat. Ik heb in 1999 de complete fundering van het pand laten herstellen, omdat het pand door deze zeer slechte fundering anders zou kunnen instorten. Nu deze fundering weer is hersteld, kunnen we vertrekken uit het tuinhuis (een bouwval) en de oorspronkelijke derde verdieping weer gebruiken als dienstwoning. Tegen de ophoging die hiervoor nodig is, bestaat geen enkel stedenbouwkundig bezwaar en inmiddels zijn alle vergunningen verleend.

De artikel 19 procedure, waarover het Parool schrijft, is niet nodig geweest voor de uitbreiding van het hotel. Wij hebben nog nooit eerder vergunning aangevraagd voor uitbreiding van het hotel. Dit is het eerste uitbreidingsplan van The Toren. Wij hebben alleen vergunning aangevraagd om een dienstwoning op de derde verdieping te maken.

Fout van de gemeente

In 2002, bij het opstellen van het huidige bestemmingsplan, heeft de gemeente nagelaten om te vermelden dat ons hotel groter is dan 1.000 m2 (dat was nota bene al zo in het jaar 1600…).

Dit betekende voor ons dat wij nog drie jaar moesten wachten voordat wij de vergunning voor het realiseren van een dienstwoning rond konden krijgen. Inmiddels is deze fout rechtgezet (in het jaar 2005) en is het hotel weer in het nieuwe bestemmingsplan voor de westelijke grachtengordel opgenomen. Op 12 juni 2007 heeft The Toren het formele vergunningentraject – geheel volgens de procedure – afgesloten en is de bouwvergunning verleend. De monumentenvergunning was al in 2002 verleend.

Geen monumentale vernieling

The Toren is al sinds 1968 in handen van de familie Toren en sinds 1990 is het mijn eigendom. De binnenhuisarchitect Wim van de Oudeweetering heb ik een aantal jaren geleden de opdracht gegeven om een designhotel te creëren waarin alle monumentale stijlelementen worden gerestaureerd, en bewaard zullen blijven. Deze prachtige metamorfose is inmiddels afgerond. Er is dus geenszins sprake van vernieling, maar juist van herstel van dit prachtige pand.

Voordat het pand in eigendom kwam van mijn familie was het bezit van de Vrije Universiteit. Er is in de periode van 30 jaar veel gebeurd met het pand. Zo zijn elementen als de monumentale plafonds met de originele stijlelementen, die in de VU-tijd waren verstopt achter systeemplafonds, met de grootst mogelijke zorg gerestaureerd.

De VU-jaren hadden hun tol geëist. Ik heb gedurende 30 jaar zeer veel werk verricht om het pand weer in de originele en monumentale staat te herstellen.

Deze werkzaamheden aan de monumentale details van het hotel zijn verricht in voortdurend overleg met de experts van het Bureau Monumentenzorg (jarenlang overburen van Hotel Toren), de Rijksdienst Monumenten en de Monumentenwacht. De onheuse suggestie in Het Parool dat wij het pand zouden hebben “vernield”, is aantoonbaar onjuist en zeer kwetsend.

Wij hebben een tuinman in dienst genomen om de tuin zo professioneel mogelijk te onderhouden De tuin wordt iedere drie maanden voorzien van een nieuwe grasmat en planten, zodat deze het predicaat ‘grachtentuin’ waardig blijft. Het nauwkeurig verzorgen van de tuin gaat absoluut niet ten koste van enig groen, integendeel!

Buren

Voor iedere Amsterdammer, maar zeker voor een hotelier zijn goede contacten met de buurt zeer belangrijk, zo niet cruciaal. Ik ben opgegroeid aan het pand op de Keizersgracht en ken alle omwonenden persoonlijk. Het contact met alle 60 buren (!) is altijd goed geweest en er is geenszins sprake van een burenruzie, zoals Het Parool schrijft. Ik groet mijn buren iedere dag.

De buren hebben weliswaar bij de gemeente bezwaar aangediend tegen de bouwvergunning en dat is hun goed recht. Ik zie deze procedure met alle vertrouwen tegemoet.

The Toren: een aanwinst voor Amsterdam

The Toren is met haar monumentale karakter met recht een aanwinst voor de stad. Het is geen modern hotel, maar juist een first class designhotel dat voldoet aan hoogste comfort van het heden en dat gecombineerd wordt met stijlelementen uit het verleden. Het is daarbij ook een designhotel waarin de hoogste eisen worden gesteld aan het interieur én de buitenkant. Met de uiterste zorg is vele jaren aan het pand gewerkt en dat zal ook in de toekomst nodig zijn; The Toren is een levend monument, geen museum maar een pand dat intensief gebruikt wordt en daardoor veel mensen de vreugde biedt enige tijd te kunnen doorbrengen in dit schitterende grachtenhuis.

Ik hoop dat u begrijpt hoezeer ik gekwetst ben door de onterechte verdachtmakingen en aantijgingen in Het Parool.

Aarzelt u niet contact op te nemen als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Eric Toren

Directeur

The Toren

Tel +31 (0)20 622 60 33

Email: e.toren@thetoren.nl

Website: www.thetoren.nl