nieuws

TripAdvisor verhoogt betrouwbaarheid recensies

Hotel

TripAdvisor.com maakt werk van de betrouwbaarheid van haar recensiesite. Het voort verbeteringen door die ervoor moeten zorgen dat het minder fraudegevoelig is met recensies.

TripAdvisor verhoogt betrouwbaarheid recensies

Sinds kort krijgen auteurs zogeheten badges. Deze badges worden uitgereikt op basis van het aantal geschreven recensies. Hoe meer badges, hoe betrouwbaarder de recensieschrijver is, zo wordt aangenomen.

Eerder maakte TripAdvisor.com het mogelijk dat hoteliers eventuele frauduleuze recensies konden melden. Ook werden er verbeteringen toegepast van verificatiemethoden voor recensieschrijvers.

Reageer op dit artikel