nieuws

Hotelmarkt België herstelt na aanslagen Brussel 2016

Hotel 183

De hotelmarkt in België is opvallend snel hersteld van de gevolgen van de terroristische aanslagen in Brussel in 2016. Dit blijkt uit het jaarlijkse HOSTA rapport van adviesbureau Horwath HTL. De bezettingsgraad, die in 2017 sterk was gedaald, is weer terug op het niveau van voor de aanslagen. Ook de gemiddelde kamerprijzen laten weer een stijging zien.

Hotelmarkt België herstelt na aanslagen Brussel 2016

De bezettingsgraad van de hotels in België is gestegen van 66,1 procent in 2016 tot in 71,7 procent in 2017, zo blijkt uit de analyse van Horwath HTL. Vóór de aanslagen, in 2015, was de bezettingsgraad nog 72,8 procent. In 2018 stijgt de bezettingsgraad naar verwachting verder door naar 73,6 procent. 

Na de terreuraanslagen in Brussel, op 22 maart 2016, was de vraag naar hotelkamers sterk afgenomen. De bezettingsgraden, die in januari en februari al licht waren gedaald, lieten volgens cijfers van STR in de maanden april-oktober dalingen zien van meer dan 15 procentpunten. In Brussel was de daling in deze maanden zelfs meer dan 20 procentpunten. 

Op jaarbasis daalde de bezettingsgraad in Brussel per saldo van 72,7 procent in 2015 tot 66,6 procent in 2016. In november en december waren echter al weer lichte stijgingen zichtbaar. Dit herstel zette door in de eerste maanden van 2017, en vanaf maart steeg de bezettingsgraad weer met dubbele cijfers. Over heel 2017 komt de bezettingsgraad in Brussel uit op 71,9 procent. In 2018 stijgt de bezetting naar verwachting door tot 73,1 procent. 

Stijgende kamerprijzen en hogere winsten 

De gemiddelde kamerprijzen van de hotels in België zijn gestegen van 91 euro in 2016 naar 96 euro in 2017. Ondanks de aanslagen waren de prijzen in 2016 per saldo slechts licht gedaald; in 2015 was de gemiddelde kamerprijs 92 euro. Voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht naar 97 euro. 

De RevPAR, de gemiddelde omzet per beschikbare kamer, is dankzij de stijgende bezettingsgraden en kamerprijzen in 2017 sterk gestegen, van 60 euro tot 69 euro. De totale omzet per kamer steeg met circa 20 procent. Doordat de kosten minder snel zijn gestegen dan de opbrengsten, steeg de gemiddelde winst per hotelkamer met maar liefst 28 procent. 

Toeristen zijn weer terug 

Uit het onderzoek van Horwath HTL blijkt dat het aandeel toeristische gasten in 2017 sterk is gestegen, van 37 procent tot 46 procent. Rekening houdend met de hogere bezettingsgraden in 2017, nam het totaal aantal toeristische overnachtingen per hotelkamer toe met 35 procent. 

Mede door de sterke stijging van het toeristische segment, namen de andere segmenten af. Het aandeel zakelijke gasten nam af van 35 procent tot 30 procent, het aandeel conferentiegasten van 13 procent tot 12 procent. Het aandeel toergroepen nam af van 11 procent tot 8 procent. Alleen het aandeel aircrew en overige gasten bleef gelijk op 4 procent.

Reageer op dit artikel