blog

Calimero kan ook winnen

Restaurant 542

Het gevoel structureel tekort te worden gedaan vanwege je geringe omvang. Ze noemen dat het calimerocomplex. Vernoemd naar het bekende zwarte cartoonkuikentje Calimero dat beroemd werd met zijn uitspraak ‘zij zijn groot en ik is klein en da’s niet eerlijk’.

Calimero kan ook winnen

Heel herkenbaar voor ondernemers als ze in een (juridische) strijd zijn verwikkeld met banken, brouwers of de overheid. Vijftien jaar zat Mario Brandt van restaurant 1e Klas op het Centraal Station in Amsterdam in de bouwput van de Noord/Zuidlijn. Hij is een van de honderden ondernemers die schade lijden door bouwprojecten van de overheid. De regelingen om deze schades te verhalen zijn complex en de overheid keert liever niet uit. Hierdoor claimen ondernemers de opgelopen schade vaak niet. En als er al wordt geclaimd, haken ze tijdens de procedures vaak weer af. Mario Brandt niet. Gewapend met een dossier van een halve meter gaat hij de juridische strijd aan met de gemeente.

Brandt zag zijn omzet met 35 procent dalen toen in 2000 de werkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn startten. In de jaren erna loopt het bouwproject telkens weer vertraging op. Brandt schat zijn omzetschade inmiddels op €4,5 miljoen, maar schadeclaims worden afgewezen. De gemeente lijkt er alles aan te doen om de schade naar nul te rekenen. Compensatieregelingen van de overheid zijn altijd in het nadeel van de ondernemer opgesteld. Het algemeen belang gaat immers boven het belang van individuele ondernemers. Als ondernemer heb je dus een lange adem en juridische ondersteuning nodig.

In 2011 kiest Brandt voor een andere tactiek. Niet de schade laten bepalen door de gemeente en pas verderop in de procedure zelf met een gedetailleerde schadeberekening komen, maar al bij het indienen van de aanvraag met een onderbouwd rapport komen. Uiteindelijk werkt deze tactiek. Brandt krijgt een substantiële schadevergoeding en kan weer vooruitkijken. Ondanks dat zij groot zijn en hij klein. 

Reageer op dit artikel