nieuws

Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Restaurant 845

Werkgevers krijgen vanaf 2020 een compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers. De Tweede Kamer heeft die wet aangenomen.

Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Later wordt via het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans ook compensatie geregeld voor als de kleine werkgever door eigen pensioneren of arbeidsongeschiktheid mensen moet ontslaan. De definitie van klein wordt nog bepaald, meldt KHN op haar website naar aanleiding van een bericht van Rijksoverheid.

De aanvragen voor de compensaties kunnen vanaf 2020 bij het UWV worden ingediend.

Terugwerkende kracht

De regelingen werken terug tot 2013. Dit geldt ook voor de slapende dienstbetrekkingen waar de diensttijd gewoon doorloopt. Er wordt niet meer vergoed dan bij reguliere beëindiging verschuldigd zou zijn. De periode dat een dienstbetrekking slapend doorloopt telt dus niet mee. Het is aan u, de werkgever, om te bepalen of u zo’n transitievergoeding kunt voorschieten of wacht totdat een aanvraag kan worden ingediend.

Strenge eisen aan ontslag op staande voet

Strenge eisen aan ontslag op staande voet

Zwaar en onredelijk

Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Voor de wet is iedereen immers gelijk. De optelsom van financiële verplichtingen is voor ondernemers echter zwaar en onredelijk. Het Kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding afhalen. Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de WW-premie tegenover.Reageer op dit artikel