Bijzonder beheer

Bijzonder Beheer, het is een mooie naam voor een afdeling van een bank waarbinnen niets mooi is. Deze afdeling begeleidt ondernemers die in zwaar weer zitten. Lees: die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.