Frisdrank: cola blijft meest populair

Frisdrank: cola blijft meest populair

Cola is veruit de populairste frisdrank in Nederland. Dit blijkt uit het 3e Nationaal Frisdrankonderzoek. Cola regular blijft, net als in 2011 en 2015, nog altijd de meest populaire frisdrank, maar consumenten kiezen ook steeds bewuster voor de light- en zero-varianten omdat die minder suiker en daardoor minder calorieën bevatte.

Naast cola kiezen consumenten als favoriete frisdrank ook vaak voor ijsthee regular, koolzuurvrije frisdranken regular en sinas regular.

Na 2011 en 2015 heeft de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) nu voor de derde keer het onderzoek gehouden. Het is afgenomen onder 1140 Nederlandse frisdrankdrinkers.

Cola light/zero/max wordt in 2017 minder vaak als meest gedronken frisdrank gekozen dan in 2015 (19 procent versus 23 procent). Daarnaast worden ook ijsthee regular, koolzuurvrije frisdranken regular en sinas regular regelmatig gekozen. Cola regular is vaker de meest gedronken frisdrank onder mannen dan onder vrouwen (27 procent versus 20 procent). Cola regular is het minst populair onder 55-plussers (12 procent). Frisdrank

>> Meer over Frisdrank op MissetHoreca

Consumenten kiezen steeds bewuster hun verfrissende drankje. Ook is er in de consumptiecijfers van FWS een duidelijke verschuiving zichtbaar naar mineraalwater en water met een smaakje. Deze veranderingen ziin ook terug te zien in het frisdrankschap, waar ook de afgelopen maanden weer tientallen nieuwe frisdranken werden geïntroduceerd, vrijwel allemaal met minder tot geen suiker en calorieën.

Bijna alle Nederlanders (92%) drinken wel eens frisdrank. De reden dat men frisdrank drinkt, is omdat men frisdrank lekker (64%) en verfrissend (40%) vindt en omdat men bij drinken graag varieert (32%). Het gemiddeld aantal glazen per dag is licht gedaald van 1,8 glas (2015) naar 1,6 glas (2017). Deze lichte daling zie je ook terug in de consumptiecijfers van 2016. Er tekent zich ook een duidelijke verschuiving af binnen de categorieën, waarbij mineraal- en bronwater en water met een smaakje voor het vierde jaar op rij een gestage groei laten zien van respectievelijk 7,5% en 15,6%.

Onder consumenten die meer frisdrank zijn gaan drinken dan een jaar geleden, wordt een beter aansluitend aanbod als voornaamste reden genoemd: het aanbod sluit beter aan op hun smaak en biedt meer frisdranken met minder/geen calorieën en suiker. Dit laatste is voor frisdrankdrinkers die (ook wel eens) light of zero frisdrank drinken, de belangrijkste reden om te kiezen voor een laag/non calorische drank.

>> Onderzoeksresultaten Frisdrank uit 2015

>> Frankrijk: frisdrank verder in de ban