Won Yip en Laurens Meijer noemen NOW-regeling misleidend

Won Yip en Laurens Meijer noemen NOW-regeling misleidend
Won Yip

Horecaondernemers Won Yip en Laurens Meijer omschrijven de NOW-regeling als misleidend. 'Als de Yip Group te horen krijgt dat na 28 april de maatregelen worden verlengd, dan gaan wij serieus overwegen of we wel gebruik kunnen, of willen maken van de NOW-regeling.' Won Yip legt het uit.

'Met de NOW-regeling, schieten horecaondernemers er voor 36 procent bij in', zo toont Yip in een rekenvoorbeeld dat hij samen met horecaondernemer Laurens Meijer opstelde. 'In ons geval gaat het om wel 40 procent.  Maar we moeten wel het één en ander overwegen.  We mogen geen mensen ontslaan om gebruik te kunnen maken van de NOW-regeling. Maar ondertussen moeten we het wel blijven voorschieten. De maanden maart en april nemen we voor lief, maar als de maatregelen na 28 april weer worden verlengd gaan we serieus overwegen of we nog wel gebruik willen en kunnen maken van de regeling.'

Yip schetst het volgende: 'Je kan ook overwegen om je mensen in de WW te laten komen en te communiceren naar je medewerkers dat je voornemens bent ze weer aan te nemen als de situatie weer onder controle is. Vier maanden houdt niemand vol. En dat je met 90 procent wordt gecompenseerd, klopt simpelweg niet.'

Het rekensommetje dat hij opstelde met Laurens Meijer - de grootste cafébaas van Nederland - van Meyer Beheer, deelde hij daarom met de media.

image

'Dit zijn de werkelijke loonkosten. De NOW geeft 100 + 30% = 130. En daar 90% van = 117. Een gat van 154-117 = 37. Of anders gezegd: 24% van de loonkosten. En dat is dan nog in het gunstigste geval als je 100% omzetverlies hebt en geen teruglopende loonkosten. Dat laatste zou namelijk betekenen dat je niet iedereen doorbetaalt of mensen hebt ontslagen en daar zitten weer straffen op in de vorm van lagere percentages.

En dan ook nog eens over de loonsom van januari die veelal het laagste is van het hele jaar voor heel veel sectoren, dus dat verschil komt er ook nog bij. Voor seizoensbedrijven die in januari nog gesloten zijn maar nu vol hadden moeten draaien behoeft dit verder helemaal geen uitleg meer, denk ik.'

'Dan nog het volgende', vervolgt Yip in zijn betoog. 'De overheid heeft de horeca halverwege maart gesloten. Over de periode maart/april/mei heeft niemand dus een 100% omzetdaling. Stel voor het gemak even dat ze 2 van de 13 weken normale omzet hebben gedraaid, dan is dat een omzetdaling van 11/13: dus 85% en dat geeft weer 76,5% in de NOW.

Pakken we weer de rekensom, dan heeft de horeca dus recht op een maximale vergoeding op de loonsom van 100 + 30% = 130...en daar 76,5% van is 99,45. Afgerond: 154 - 99 = 55 of anders gezegd 36% van de loonkosten! De werkgever moet dus minimaal 36% van de loonkosten zelf betalen.'

Verkeerd beeld

Yip: 'Ik begin me steeds meer te irriteren aan politici die daadkrachtig verkondigen dat er 90% steun is. Ze geven een verkeerd beeld en werknemers gaan hier blind vanuit zonder de restricties te bestuderen. Het grote publiek (onze gasten) leest veelal enkel de kopteksten.

Er is feitelijk sprake van misleiding. Uitgangspunt van de strikte steunmaatregelen is de snelheid in de uitvoering (dit valt nog te bezien). Inmiddels weet ik wat het uitgangspunt is, namelijk het volgen van de Europese richtlijnen inzake staatsteun aan bedrijven. De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) valt onder de WW-regeling en is dus geen staatssteun.

Dit is ook de hoofdreden dat de politiek halsstarrig vasthoudt aan het plan zonder al te veel wijzigingen. De zwakke partijen vallen sowieso af, net zoals in elke crisis. Met de recente bekendmaking (sluiting tot tenminste 28 april) zullen de gezonde bedrijven zonder reserves ook gevaar lopen om te vallen. Bij verlenging ná 28 april 2020 zullen zelfs de gezonde bedrijven dit gevaar lopen. Tevens voorzie ik Groningse taferelen inzake de afwikkeling en bij een doemscenario na 28 april zal er alsnog massa-ontslag volgen. Gebruik van de NOW is dan voor velen geen optie meer.'

Ons is ook gebleken dat in sommige media ten onrechte de verwachting is gewekt dat het 90% van de totale loonsom betreft”

Reactie KHN

'Ons is ook gebleken dat in sommige media ten onrechte de verwachting is gewekt dat het 90% van de totale loonkosten betreft', zo meldt de woordvoerder van KHN. 'Het klopt dat niemand 90% van zijn loonkosten krijgt vergoed. Loonkosten zijn opgebouwd uit bruto loon (of sv-loon), plus werkgeverspremies en plus reserveringen voor vakantietoeslag en vakantiedagen. Het percentage verwacht omzetverlies over bijvoorbeeld maart, april en mei is het percentage vergoeding over het sv-loon van januari, plus 30%, en daarvan 90%. Dan blijft over die 10%. Je krijgt 80% voorschot dus je begint met 20% zelf bijleggen. Maar ook wat je aan de 30% opslag tekort komt; zoals de reservering vakantietoeslag en de reservering vakantiedagen (met de sociale lasten hierover) en vaak de hoge ww-premie die je wel een keer moet afdragen. Bovendien zit in het sv-loon over januari niet de lonen die je in maart april en mei moet doorbetalen aan werknemers met een oproepovereenkomst die in januari niet werkten en geen loonbetaling kregen. Ook seizoenbedrijven vallen zo buiten de boot, net als bedrijven die na 1 februari zijn overgenomen, etc. Deze hebben over januari geen loonsom sv en dus geen vergoeding, zo blijkt uit de regeling. Als alles meezit krijg je dus maximaal 75% van je loonkosten en het kan in genoeg horecasituaties nog meer tegenvallen. KHN maakt zich er hard voor deze zaken te verbeteren om een ongekend omvallen van horecabedrijven te voorkomen.'

Bekijk deze collectie

Medewerker in dienst

Verschillende aspecten spelen een rol als het gaat om medewerkers die aan het werk zijn. In deze collectie staan tips & tricks voor horecaondernemers als het gaat om het behouden en opleiden van medewerkers, samenwerken, inroosteren en ziekte. Ook delen ondernemers hun praktijkvoorbeelden.