15 procent minder faillissementen in 2020; wel grote krimp in horeca

15 procent minder faillissementen in 2020; wel grote krimp in horeca

Het aantal faillissementen lag in 2020 veel lager dan vorig jaar, ondanks de coronacrisis. Tot en met week 51 werden er 3700 faillissementen uitgesproken. Dat is bijna 600 minder dan in dezelfde periode van 2019, een afname van ruim 15 procent. De horeca kreeg de grootste klappen: een krimp van 33 procent.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de afname van het aantal faillissementen waarschijnlijk vooral te danken aan de steunpakketten van de overheid.

De cijfers over de bankroeten geven een vertekend beeld van afgelopen jaar, want de economie is voor het eerst in jaren flink gekrompen. Cijfers over heel 2020 zijn nog niet bekend. Maar bezien over de eerste drie kwartalen samen is het bruto binnenlands product (bbp) met 4,1 procent in omvang geslonken vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De krimp werd vooral veroorzaakt door de sterk teruggelopen consumptie. De bestedingen van huishoudens zakten in de eerste drie kwartalen met 6,4 procent. Volgens het CBS gaat het om een 'ongekend sterke krimp'. Zelfs in 2009, tijdens de kredietcrisis, bedroeg de krimp niet meer dan 2 procent. Naast de consumptie was ook de vermindering van de investeringen een oorzaak van de teruglopende economie. De uitvoer en invoer namen ongeveer evenveel af, waardoor het handelssaldo redelijk overeind bleef.

'Faillissementen vooral in horeca en cultuursector'

De bedrijfstakken die getroffen worden door de lockdown zijn veruit het sterkst geraakt: allereerst de horeca met 33 procent krimp gevolgd door de cultuur en overige dienstverlening met 23 procent krimp.

Aan de voortdurende daling van de werkloosheid sinds 2014 is eveneens een einde gekomen. Van maart tot en met augustus steeg het aantal werklozen met ruim 150.000. Van september tot en met november daalde de werkloosheid wel weer met bijna 50.000. Van januari tot en met november kwam de werkloosheid gemiddeld uit op 3,8 procent van de beroepsbevolking. Dat was in dezelfde maanden vorig jaar nog 3,4 procent.