EHM Group start Hera HRI: investeerder en operating partner voor hoteleigenaren

EHM Group start Hera HRI: investeerder en operating partner voor hoteleigenaren

EHM Group, het hospitalitybedrijf van Francesco Monaco, Bas Tolmeijer en Willem-Jan van den Dijssel, heeft een nieuwe tak opgericht: Hera HRI. HRI staat voor Hospitality Real Estate Investments, waarmee het belangrijkste doel van Hera duidelijk is: investeren in hotelvastgoed. Daarnaast behoort asset management ook tot de diensten, die Hera aanbiedt aan hoteleigenaren en banken.

Door de coronapandemie komen zowel hotelexploitanten als pandeigenaren soms in de problemen. Naast acute problemen als niet de huur kunnen betalen, ontbreekt het hen ook aan middelen voor onderhoud of potentiële aanpassingen als gevolg van de wellicht structurele veranderingen in de vraag naar hotelkamers. Hera HRI is opgericht om vastgoedondernemers en banken te helpen met hun portefeuille.

Liefde voor Griekse mythologie

Dat de eigenaren van EHM Group liefhebbers zijn van de Griekse mythologie, is ontegenzeglijk. Monaco, Tolmeijer en Van den Dijssel zette zo'n 20 jaar geleden hotelmerk Apollo op, wat ze in 2018 verkochten aan Fattal. Apollo is in de Griekse mythologie een zoon van oppergod Zeus. En Hera, de naam hun nieuwste onderneming, is de vrouw van Zeus (alhoewel niet de moeder van Apollo).

Larissa Esser is een van de initiatiefnemers van Hera HRI: ‘De verwachting is dat zakenreizen en toerisme zich herstellen na de Covid-19-crisis en de hospitality binnen enkele jaren weer een gezonde bedrijfstak zal zijn. Desondanks zal een groot aantal eigenaren waarschijnlijk kapitaal nodig hebben (herstructurering), terwijl anderen kunnen besluiten zich helemaal terug te trekken uit de sector of het momentum aangrijpen om hun portefeuille, althans gedeeltelijk, af te stoten. Onze activiteiten starten feitelijk waar banken hun dienstverlening staken. Hera HRI assisteert met het overnemen van leningen, de financiële herstructurering middels participatie en zelfs volledige overname van het vastgoed. Verder kunnen we namens de eigenaar zorgdragen voor het assetmanagement en concepten ontwikkelen voor een mogelijk alternatieve aanwendbaarheid van het onroerend goed.’

De wereld staat stil

‘Dat het bedrijf nu wordt gelanceerd is geen toeval', zegt Francesco Monaco van EHM Group. ‘Door de pandemie staat de wereld stil. Er wordt nauwelijks gereisd, zakelijke evenementen worden alleen nog online georganiseerd en het toerisme wordt van overheidswege ontmoedigd. Een absoluut probleem voor de exploitanten van hotels die de huur niet langer kunnen opbrengen. Daardoor kunnen vaak ook de pandeigenaren niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen. Verder zijn er onvoldoende middelen voor onderhoud, laat staan voor potentiële aanpassingen en innovaties als gevolg van wellicht structurele veranderingen in de vraag naar hotelkamers.'

Hera richt zich op de aankoop van hotels die door (externe) omstandigheden waarde hebben verloren, maar onderliggend gezond zijn en een sterk groeipotentieel hebben. ‘Onze uitvoering behelst het maken van duidelijke keuzes in de acquisitie, het analyseren van de mogelijkheden op de markt, concept- en resultaatverbetering en het optimaliseren van de effectiviteit van het managementteam.’

Over Hera HRI

Hera HRI (Hospitality Real Estate Investments) is een zelfstandig onderdeel binnen EHM Group en is een volledig geïntegreerde hotel (asset) manager en investeerder. Er wordt gewerkt met verschillende private investeringsmaatschappijen die samen met de eigenaren van Hera HRI zorgdragen voor de benodigde funding. De investeringshorizon is gemiddeld 5-7 jaar, waarbij opportuniteit kortere of langere periode bepaalt.

Op de korte termijn richt Hera HRI zich op het ondersteunen van de liquiditeit in het systeem, het voorkomen van faillissementen en het waarborgen van de continuïteit van de operatie. Hera HRI ontzorgt investeerders, eigenaren en financiële instellingen door deelneming in activa, assetmanagement, operationele ondersteuning en bedrijfsbemiddeling, met als doel wederzijdse groei, waarde creatie en een gezond rendement.

Daarnaast is Hera HRI gericht op de toekomst vanuit de gedachte dat de (operationele) vastgoed- en hospitalitysector een unieke rol speelt in het meedenken en herontwerpen van hoe men gebouwen optimaal benut voor wonen, werken en vrije tijd. Een cruciaal moment om leiderschap en daadkracht te tonen, en verandering te bewerkstelligen. Hierin speelt ESG (environment, social en governance) ook een cruciale rol.