Horeca kromp 40 procent in coronajaar 2020

De horeca droeg vorig jaar aanzienlijk minder bij aan de Nederlandse economie. De zogeheten toegevoegde waarde lag meer dan 40 procent lager dan in 2019, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de grootste daling onder alle bedrijfstakken. Hoe zit het met het aantal banen in de sector?
Restaurants en cafes konden en grote delen van 2020 alleen omzet maken met to go.