KHN presenteert nieuwe kabinet routekaart voor heropening horeca

KHN presenteert nieuwe kabinet routekaart voor heropening horeca

De horeca kan per direct, maar anders uiterlijk 15 januari veilig open. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft daarom opnieuw het voortouw genomen en komt met een horecaroutekaart.

Met deze routekaart laat de branchevereniging ook aan het nieuwe kabinet zien hoe de horeca gefaseerd op een veilige en verantwoorde wijze open kan. De routekaart is gebaseerd op ervaringen en adviezen van horecaondernemers en bevat concrete suggesties om op zeer korte termijn tot heropening van de horeca te komen.

KHN rekent op een constructieve houding van het nieuwe kabinet en gaat graag in gesprek over hoe we de komende tijd slim omgaan met het coronavirus. Dit met als doel: kijken naar wat er wél kan, in plaats van de horeca volledig dicht houden.

Zo snel mogelijk open

heropening horeca
Het uitgangspunt van de horecaroutekaart is om te kijken hoe de horeca zo snel mogelijk weer gefaseerd open kan. KHN kijkt hierbij ook naar andere Europese landen. Ook hier zijn zorgen rondom de omikronvariant, maar hier krijgt de horeca wel veel meer ruimte.
'Daarnaast heeft de Nederlandse horeca sinds de zomer opnieuw laten zien veilig open te kunnen zonder een grote bron van besmetting te zijn. Het kán dus. Nu omikron minder ziekmakend blijkt dan eerdere varianten, wordt het tijd dat het kabinet het coronabeleid en de maatregelen gaat herijken'.
KHN-voorzitter Robèr Willemsen: 'Het is essentieel dat het nieuwe kabinet de bereidheid toont om te kijken hoe we de horeca zo snel mogelijk weer open krijgen. Om de eerste stap te zetten, presenteert KHN daarom een concreet voorstel met weloverwogen invullingen voor een verantwoorde heropening van de horeca. Ondernemers willen namelijk weer volop kunnen ondernemen. De nieuwe bewindspersonen zijn bekend; ik nodig ze dan ook van harte uit om met ons in gesprek te gaan.'

Nieuwe kabinet aan zet

KHN is van mening dat de mogelijkheid voor een verantwoorde heropening per direct, maar uiterlijk 15 januari, er is. Er wordt volop geboosterd, zodat voor eind januari vrijwel iedereen die dat wil een booster heeft gehad. Dit is een van de parameters om te versoepelen. Met het huidige vaccinatietempo is er dus geen reden meer om de harde lockdown nog langer te handhaven.

'Het is tijd om de rekening van de crisis niet langer bij (horeca)ondernemers te leggen en het feitelijke probleem - de zorgcrisis - aan te pakken. Ondernemers en hun team willen hun mouwen weer opstropen en de deuren openen voor gasten. Het belang van de horeca als veilige ontmoetingsplaats van mensen (op afstand en met regels) is groot en wordt enorm onderschat. De samenleving snakt naar lucht, perspectief, contact en wil elkaar weer ontmoeten. Als huiskamer van de samenleving kan de horeca dit op een veilige manier faciliteren. De horeca is er klaar voor.'