'Enorme vraag naar hotelvastgoed, maar geen aanbod'

'Enorme vraag naar hotelvastgoed, maar geen aanbod'

De Nederlandse hotelmarkt mag zich verheugen op een sterk toenemende belangstelling van beleggers uit binnen- en buitenland. Dit jaar zal de waarde van transacties van hotelvastgoed op 800 miljoen euro uitkomen, tegen 200 miljoen in 2021. Ondanks de stijging, nog lang niet op niveau van 2019.

Dit constateert CBRE Nederland in haar Market Outlook. CBRE is een adviesbureau voor vastgoed - waaronder hotelvastgoed - dat wereldwijd opereert.

Investeringen in NL-hotelvastgoed

  • 2022: 800 miljoen euro
  • 2021: 200 miljoen euro
  • 2020: 400 miljoen euro
  • 2019: 2 miljard euro

In de jaarlijkse Market Outlook publiceert en analyseert het bedrijf de cijfers over het afgelopen jaar en geeft het een onderbouwde verwachting voor het komend jaar.

Vastgoedprijzen hotels stabiel

Er blijft volgens CBRE vraag naar hotelinvesteringen. Hierdoor zijn de vastgoedprijzen van hotels, afhankelijk van locatie en doelgroep, maar zeer beperkt gecorrigeerd. Een tegenstelling met vastgoed in winkelstraten. De hotelbeleggingsmarkt houdt vertrouwen in een krachtig herstel en ziet de tegenvallende exploitatie als een tijdelijk, inmiddels verrekend effect.

Geen aanbod

Hoewel er een grote vraag is naar hotelvastgoed, is er geen aanbod. In Nederland bleef het vorig jaar bij enkele hoteltransacties, vooral kleinschalige nieuwbouw en enkele sale-and-lease-backconstructies.  ‘Eigenaren van de stenen zijn bij verkoop bang om een grote discount te moeten slikken en dat kopers alleen op zoek zijn naar probleemgevallen. Dit is niet zo. Al vroeg in 2022 zullen we transacties zien die dit bevestigen en dat zal verkopers stimuleren om te gaan verkopen’, aldus Jan Steinebach, Head of Hotels bij CBRE.

Hotelstop drijft vastgoedprijzen op

De hotelstop van de gemeente Amsterdam heeft een prijsopdrijvend effect. ‘Het heeft effect op de groei van het aanbod. Er ontstaat een soort krapte of schaarste op de hotelvastgoedmarkt, die een positief effect heeft op de vastgoedprijzen, zij het klein,’ aldus Steinebach.

Stand van zaken hotelsector 2022

Sinds begin 2020 krijgt de hotelsector klap na klap te verwerken. En het houdt nog niet op: na een relatief goede zomer en herfst is het aantal overnachtingen weer fors teruggelopen. De afhankelijkheid van de buitenlandse toerist en zakelijke reiziger blijft groot.

Vliegrestricties en telkens oplaaiende virusvarianten zorgden afgelopen jaar voor een beperkt herstel van het aantal overnachtingen. De toestroom vanuit andere continenten groeide weliswaar ten opzichte van 2020, maar blijft toch flink achter op de historische ontwikkeling.

Binnenlandse toeristen zorgden met hun staycation ook afgelopen jaar voor een overnachtingsfundament, waar vooral de perifere regio’s en Den Haag, als enige grote stad mét strand, van profiteerden.

De aanhoudend lagere toeristenstroom uit zich duidelijk in de performance van hotelexploitanten. De fors lagere bezettingsgraad drukt de kamerprijzen, met nagenoeg hetzelfde resultaat als in 2020 tot gevolg.

Regionale verschillen in NL

Regionaal ziet CBRE wel verschillen, zo blijft de omzet per kamer in Amsterdam en Schiphol achter, terwijl andere steden voorzichtig herstel laten zien.

Dat de groei zo sterk per regio verschilt, komt door de doelgroepen waar ze op focussen. Waar Schiphol en Amsterdam sterk afhankelijk zijn van intercontinentale toeristen en zakenreizigers, richten andere steden zich op de Nederlandse en Europese toerist.

Naar verwachting treedt in deze steden versneld herstel op, doordat Europese landen steeds meer samenwerken om de grenzen open te houden. Buiten Europa ligt dit lastiger. Bovendien zijn mensen nog altijd huiveriger om intercontinentaal te reizen.

De overnachtingscijfers voor 2022 zullen niet in de buurt komen van die uit 2019. Zeker in Amsterdam duurt het herstel tot 2024. Vooral door de grotere afhankelijkheid vanuit intercontinentale en zakelijke reizigers, die naar verwachting ook structureel minder vlieguren gaan maken.