WW-premie BBL-leerling met uitzendbeding verhoogd per 2023

Tot 2023 gold een lage WW-premie voor een horecawerknemer die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt en een arbeidsovereenkomst heeft met uitzendbeding. Per 1 januari 2023 geldt de hoge WW-premie.