Zoveel procent van de ex-werknemers keert terug naar horeca

Zoveel procent van de ex-werknemers keert terug naar horeca
Op het platform RefugeeWork kunnen Nederlandse werkgevers in contact komen met werkzoekende vluchtelingen

Van alle horecamedewerkers die in het 3e kwartaal van 2020 de sector hebben verlaten en een jaar later in loondienst zijn, werkt 44% opnieuw in de horeca. Dat blijkt uit het onderzoek van UWV naar de arbeidsmarkt dynamiek in de horeca.

De werkgelegenheid in de horeca kent sinds het begin van de coronacrisis diepe dalen, maar ook hoge pieken. Vooral vanaf het 4e kwartaal van 2020 beweegt de werkgelegenheid sterk op en neer.

De vaste bezetting van werknemers is tijdens de coronacrisis gedaald: 51% van het horecapersoneel in het 3e kwartaal van 2020 is in de 4 kwartalen daarna aan het werk gebleven in de horeca. Voor de coronacrisis lag dit percentage op 60%.

Opvallend is dat de vaste kern van de werknemers gemiddeld ouder is, meer uren werkt en vaker een vast contract heeft dan werknemers die de horeca (tijdelijk) verlaten.

Veel ex-werknemers keren terug

Van alle horecamedewerkers die in het 3e kwartaal van 2020 de sector hebben verlaten en een jaar later in loondienst zijn, werkt 44% opnieuw in de horeca. Dit percentage is veel hoger dan vóór de coronacrisis (28%).

Veel horecaondernemingen hebben vanwege de coronamaatregelen afscheid genomen van een deel van het personeel. Hierdoor kon een kleiner deel van de horecamedewerkers een aaneengesloten jaar in dienst blijven.

Toen de lockdown in maart 2021 eindigde, ontstond er plotseling een grote behoefte aan horecapersoneel. Veel vertrokken werknemers konden daardoor opnieuw aan de slag in de horeca.

Horecamedewerkers die niet terugkeerden, gingen veelal aan de slag in de uitzendbranche of detailhandel. Uitzendbureaus hebben veel personeel voor de vaccinatie- en testlocaties van de GGD aangetrokken, waaronder vermoedelijk ook veel voormalig horecapersoneel.

Hoger uurloon en meer uren na overstap

Werknemers die de horeca (tijdelijk) hebben verlaten, werken gemiddeld meer uren dan voorheen. Ook ontvangen zij gemiddeld een hoger uurloon. Dit geldt met name voor personeel dat vanuit de horeca is overgestapt naar een andere sector.

Het uurloon en aantal gewerkte uren van deze groep stijgt meer dan dat van werknemers die terugkeren naar de horeca. Daarnaast valt op dat overstappers naar een andere sector minder vaak als oproepkracht aan de slag gaan. Zij krijgen vaker tijdelijke contracten en uitzendcontracten.

Personeelstekort horeca

Na de recente versoepelingen zullen nog meer horecaondernemers nieuw personeel willen aantrekken. Maar de spanning op de arbeidsmarkt is sinds begin 2021 fors opgelopen. Het zal daarom niet meevallen om voldoende kandidaten te vinden.

De horeca moet concurreren met andere sectoren waar ook kansen liggen voor horecapersoneel. Het relatief lage uurloon en de onzekere werktijden kunnen in het nadeel van de horeca uitvallen.

Nieuwe cao

Wel zijn de lonen aantrekkelijker gemaakt in de horeca. In de akkoord bevonden cao horeca staat dat de horecalonen van vakkrachten per 1 april 2022 stijgen en per 1 januari 2023. Binnen de loonschalen met 3,4 respectievelijk 2 procent. Voor lonen boven het eindloon van de loonschaal met 2 respectievelijk 2 procent, mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst is.

Meer uren werken

Daarnaast is één van de oplossingen voor een personeelstekort, om werknemers meer uren in te zetten. Dit zagen we eerder in de coronacrisis: werknemers die de sector verlaten en weer terugkeren in de horeca gaan gemiddeld 3 uur per week meer werken.