FNV Catering akkoord met nieuwe cao catering

FNV Catering akkoord met nieuwe cao catering

De achterban van FNV Catering is akkoord met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao catering met ruimte voor hospitality.

In de nieuwe cao catering zijn voor verschillende groepen medewerkers afspraken gemaakt. De ambitie van partijen is om deze verschillen naar elkaar toe te laten groeien. Medewerkers in de sector - leden en niet-leden - konden van 12 april – 2 mei jl. hun mening geven: bijna 94% van de uitgebrachte stemmen was positief. De andere bonden en de werkgeversorganisaties zijn ook akkoord, waarmee de cao per 1 april 2022 een feit is.

Nieuwe cao catering

Harry de Wit, bestuurder FNV Catering: 'De uitkomst van de stemming onder onze achterban is overtuigend positief. Dit geeft aan dat we met deze cao een mooi resultaat hebben bereikt waar de sector behoefte aan heeft zowel nu als in de toekomst. De nieuwe cao catering is een cao waarin huidige medewerkers hun goede voorwaarden houden en nieuwe medewerkers voortaan meer kunnen bieden.'

Peter Stoute, cao commissie FNV Catering én zat als lid ook aan tafel tijdens de cao-onderhandelingen: 'De onderhandelingen waren erg intens en uitdagend. Ik ben altijd optimistisch gebleven een goed resultaat binnen te halen en overtuigd geweest, dat er een goede basis zou komen om in de toekomst verder te praten met de werkgevers. Immers, een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden, een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.'

Toekomstbestendig

Door de werkingssfeer van de cao catering te verbreden, wordt de werkzekerheid van medewerkers in de catering, hospitality en inflight vergroot. Collega’s binnen één bedrijf die tot nu toe onder verschillende cao’s werkten, vallen voortaan allemaal onder de nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk medewerkers op diverse locaties te laten werken en het aantal contracturen te verhogen.

De belangrijkste cao afspraken

Deel A – huidige medewerkers die nu al vallen onder de cao contractcatering

 • De garantie dat je kunt blijven werken onder de bepalingen van de huidige cao contractcatering.
 • Een loonsverhoging van 3,4% per 1 april en 2% per 1 januari 2023 en een eenmalige bruto uitkering van € 325 naar rato van de omvang van dienstverband.
 • De mogelijkheid om de overstap te maken naar deel B. Hierbij wordt de waarde van de arbeidsvoorwaarden gegarandeerd. Een aantal dingen veranderen: een 38-urige werkweek, soms werken op meerdere plekken, een verbeterde reiskostenregeling en de toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 92,5% van je inkomen en pensioenopbouw.

Deel B – Nieuwe medewerkers en medewerkers die nu nog onder de cao horeca werken

 • De basisregeling is de cao horeca met een 38-urige werkweek aangevuld met een aantal gunstige regelingen rondom onder andere loondoorbetaling bij ziekte en jeugdlonen.
 • De loonsverhoging conform de cao horeca: 3,4% per 1 april 2022 en 2% per 1 januari 2023
 • Een reiskostenregeling met een vergoeding van 19 cent per km tussen 10-40 km.
 • De toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 92,5% van je inkomen en pensioenopbouw.
 • Als je overstapt van deel A naar deel B ontvang je de eenmalige vergoeding eerder.

Inflight medewerkers

 • Voor bestaande en nieuwe medewerkers gelden de ongewijzigde bestaande bepalingen uit de huidige cao contractcatering.
 • Een loonsverhoging per 1 april 2022 van 3,4% en per 1 januari 2023 2,6%.
 • Per 1 oktober 2022 komt er een nieuwe sector brede reiskostenregeling in plaats van de verschillende bedrijfsregelingen. De vergoeding is 19 cent tussen 10-40 km. Indien je oude regeling beter was, ontvang je een jaarlijks te indexeren persoonlijke toeslag.
 • De toegang tot de regeling om 80% te gaan werken 5 jaar voor je AOW-leeftijd tegen 95% van je inkomen en pensioenopbouw.
 • De mogelijkheid om per jaar tot maximaal 16 extra Arbeidsduurverkorting (ADV-dagen) te kopen.