Regeling Tegemoetkoming Energiekosten bedrijfsleven op komst

Het kabinet maakte vandaag het prijsplafond voor energie. Dit plafond gaat gelden vanaf 1 januari 2023. Voor het mkb dat relatief veel energie gebruikt komt er ook een tegemoetkoming.