Regeling Tegemoetkoming Energiekosten bedrijfsleven op komst

Regeling Tegemoetkoming Energiekosten bedrijfsleven op komst

Het kabinet maakte vandaag het prijsplafond voor energie. Dit plafond gaat gelden vanaf 1 januari 2023. Voor het mkb dat relatief veel energie gebruikt komt er ook een tegemoetkoming.

Het gaat dan om productiebedrijven en bakkerijen, maar zou ook kunnen gelden voor horecabedrijven. De regeling 'Tegemoetkoming Energiekosten' gaat waarschijnlijk pas op 1 februari in. Een dergelijke regeling moet namelijk voldoen aan de Europese staatssteunregels en goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat heeft tijd nodig.

Het kabinet zegt nog te kijken naar andere manieren van steun om bedrijven op korte termijn tegemoet te komen. Er gaan naar schatting enkele tienduizenden bedrijven onder vallen, die deels gecompenseerd zullen worden.

Deze regeling wordt begrensd door een minimale hoogte van de energierekening. Daarnaast moet de energierekening minimaal 3 procent van de omzet bedragen.

Meer tegemoetkoming

Ook wil het kabinet meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom is per 1 oktober 2022 een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen van de Belastingdienst.